Czy mąż może przejąć urlop macierzyński i wychowawczy po 14 tygodniach urlopu macierzyńskiego żony?

• Autor: Dorota Kriger

Od 16 czerwca jestem na urlopie macierzyńskim skróconym, gdyż urodziłam na wychowawczym. Chciałabym po 14 tygodniach przerwać macierzyński i iść do pracy. Czy mąż może przejąć dalszy macierzyński i wychowawczy? Dodam, że mam umowę na czas nieokreślony, a mąż – na określony. Do pracy chciałabym iść gdzie indziej, więc musiałabym złożyć wypowiedzenie. Czy jest taka możliwość na macierzyńskim?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Czy mąż może przejąć urlop macierzyński i wychowawczy po 14 tygodniach urlopu macierzyńskiego żony?

Kiedy najwcześniej można przerwać urlop macierzyński?

Ma Pani prawo przerwać urlop macierzyński najwcześniej po 14 tygodniach od porodu – na termin ten nie wpływa fakt, że urlop rozpoczął się podczas urlopu wychowawczego (art. 180 § 5 K.p.). Jednakże, ponieważ urlopu udzielono Pani w trakcie urlopu wychowawczego, ojciec dziecka będzie miał prawo do pozostałej części urlopu macierzyńskiego krótszej o 2 tygodnie.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że mąż ma umowę na czas określony – od tego, kiedy kończy się umowa, zależy, czy będzie mógł skorzystać z urlopu wychowawczego oraz jak długo z tego urlopu będzie korzystał. Przykładowo, jeśli umowa o pracę zakończy się jeszcze w trakcie urlopu macierzyńskiego – mąż z urlopu wychowawczego już nie skorzysta, gdyż urlop wychowawczy może być udzielony tylko osobom zatrudnionym w trakcie umowy o pracę. Jeśli zaś umowa obejmuje czas dłuższy, to mąż z urlopu wychowawczego będzie mógł korzystać przez okres przewidziany w Kodeksie pracy (tj. do 3 lat i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia – art. 186 § 1 K.p.), po odjęciu czasu urlopu wychowawczego, który wykorzystała Pani na starsze dziecko – jeśli urlop wychowawczy będzie nadal dotyczył tego dziecka. Niestety, także w tym przypadku urlop wychowawczy nie może trwać dłużej niż do ostatniego dnia stosunku pracy, który został wskazany w treści umowy o pracę.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego?

Zgodnie z art. 180 § 6 K.p. powinna Pani zgłosić swojemu pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę. Na piśmie należy także zawnioskować o zakończenie urlopu wychowawczego, jeśli z urlopu tego ma docelowo korzystać mąż po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Pracodawca może wyrazić zgodę na zakończenie przez Panią urlopu wychowawczego w dowolnym momencie, ale gdy nie otrzyma Pani takiej zgody, to zastosowanie będzie miał art. 1863 pkt 2 K.p., zgodnie z którym powrót do pracy będzie możliwy dopiero po 30 dniach od powiadomienia pracodawcy o rezygnacji z urlopu wychowawczego. Powyższe ma zastosowanie, jeśli po zakończeniu urlopu macierzyńskiego miała Pani powrócić na urlop wychowawczy, którego udzielono na starsze dziecko.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownicę przebywającą na macierzyńskim

Pracownik, który korzysta z uprawnień rodzicielskich, takich jak urlop macierzyński czy wychowawczy, może bez przeszkód prawnych dążyć do rozwiązania umowy, proponując pracodawcy porozumienie stron lub wypowiadając umowę. Zakaz wypowiadania lub rozwiązywania umowy w takich przypadkach dotyczy jedynie pracodawcy (art. 177 § 1 i art. 1861 § 1 K.p.).

Należy jednak pamiętać, że w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, jeśli brak jest możliwości zawarcia z pracodawcą porozumienia, obowiązuje Panią odpowiednio długi okres wypowiedzenia, zależny od czasu zatrudnienia u tego pracodawcy. Zgodnie z art. 36 § 1 K.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Warto przeanalizować Państwa sytuację i uwzględnić wyżej podane terminy, gdyż jeśli zakończy Pani urlopy wcześniej, niż upłynie wypowiedzenie, będzie musiała Pani stawić się do pracy i świadczyć pracę do końca okresu wypowiedzenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »