Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przerwanie urlopu z powodu koronawirusa

Marta Handzlik • Opublikowane: 2020-08-17

Do 24 lutego przebywałam na rocznym urlopie macierzyńskim. 13 lutego złożyłam wniosek o udzielenie mi od 25 lutego do 19 kwietnia zaległego urlopu wypoczynkowego zaraz po macierzyńskim. Jednocześnie złożyłam wniosek o urlop wychowawczy od 20 kwietnia. Oba wnioski zostały przyjęte, posiadam kopie z podpisem. Dzisiaj otrzymałam telefon od pracodawcy, że mam jutro stawić się w pracy. Przerywają mi urlop w związku z panującą epidemią, brakuje im ludzi. Dodatkowo od razu mnie uprzedzili, że dostanę wypowiedzenie i mam się zgodzić na porozumienie stron. Jeśli nie, to oni to załatwią inaczej. Grozili mi, że jeśli teraz szybko pójdę na zwolnienie chorobowe, to sprawdzą lekarza itd. Czy oni mogą przerwać mi ten urlop, skoro jest on wykorzystany po macierzyńskim, a co za tym idzie, sprawuję w tym czasie opiekę nad dzieckiem? Mam dwójkę małych dzieci i nie mogę fizycznie stawić się w pracy. Czy mogą mnie zwolnić, jeśli się nie pojawię? Co mam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Przerwanie urlopu z powodu koronawirusa

Odwołanie pracownika z urlopu

Zgodnie z art. 167 ustawy Kodeks pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wtedy, gdy jego obecności w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Oznacza to, że przed podjęciem decyzji w tej sprawie pracodawca musi ustalić, czy wystąpiły łącznie dwa warunki:

  • zaistniały okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia przez pracownika urlopu (tak może być w związku z pandemią),
  • powrót pracownika do pracy jest konieczny dla zapewnienia prawidłowego toku procesu pracy, np. pracownik posiada specjalistyczne kwalifikacje niezbędne do usunięcia poważnej awarii, konieczne jest odbycie nieplanowanej podróży służbowej, przeprowadzana jest niespodziewana kontrola dotycząca spraw prowadzonych przez pracownika lub za które pracownik odpowiada.

Konieczność przerwania urlopu przez pracownika

Pracownik musi podporządkować się decyzji pracodawcy, nawet jeżeli uważa, że jego powrót do pracy nie jest konieczny, ponieważ pozostali współpracownicy czy pracodawca są w stanie poradzić sobie z sytuacją kryzysową. Pracownik zobowiązany jest stosować się do poleceń przełożonych oraz dbać o dobro zakładu pracy i chronić jego mienie. Jeżeli więc zdaniem pracodawcy powinien ze względu na zaistniałą sytuację przerwać urlop i stawić się w zakładzie pracy, to pracownik ma obowiązek niezwłocznie przerwać urlop i zgłosić się do pracy.

Brak ochrony przed wypowiedzeniem – groźba zwolnienia

Pracownik, który stawił się do pracy po odwołaniu go z urlopu, nie podlega ochronie przed wypowiedzeniem, która przysługuje mu w czasie urlopu. Zostaje przerwany urlop, a więc ewentualne wypowiedzenie nie zostaje dokonane w czasie jego trwania. 

Jeżeli jednak pracodawca odwołałby pracownika z urlopu po to, aby mu wręczyć wypowiedzenie, to zgodnie ze stanowiskiem, jakie przyjął SN w uchwale z dnia 9 listopada 1967 r. (sygn. akt III PZP 22/66), należy uznać to za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Podsumowując – nie może Pani nie stawić się do pracy. Jednak nie powinna Pani podpisywać żadnego porozumienia stron. Jeśli otrzyma Pani wypowiedzenie, należy się odwołać do sądu. Jeśli zaś Pani się w ogóle nie pojawi, będzie to podstawa do zwolnienia Pani bez wypowiedzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »