Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przerwanie urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Dostałem dziś telefon z zakładu pracy, że mam przerwać urlop wypoczynkowy i jechać na kurs. Czy pracodawca może przerwać urlop i czy jest to zgodne z prawem? Czy mogę odmówić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Przerwanie urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę

Odwołanie z urlopu

Zacznę od tego, że pracodawca ma w pewnych przypadkach pełne prawo, by odwołać pracownika z urlopu. Zgodnie bowiem z art. 167 Kodeksu pracy:

„§ 1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu”.

Zwrot kosztów związanych z urlopem

Jak Pan widzi, jeśli w trakcie urlopu zajdą okoliczności powodujące, że pracodawca musi pracownika z urlopu odwołać, o których pracodawca nie wiedział na moment udzielania/rozpoczynania przez pracownika urlopu, to ma prawo go odwołać, zaś pracownik ma obowiązek urlop przerwać. W takim jednak wypadku pracodawca ma obowiązek pokryć udokumentowane przez pracownika koszty związane z odwołaniem urlopu, ale tylko te bezpośrednie, np. podróży, utracona opłata za przerwany pobyt gdy hotel nie zwraca opłat.

Nieprzewidziane okoliczności

Sąd Najwyższy w wyroku z 2017 roku II PK 26/16 wskazał: „Z uwagi zaś na usprawiedliwiony interes pracodawcy, w treści art. 167 § 1 k.p. przyjęto, iż pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, przy czym może to uczynić tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu”.

W doktrynie prawa wskazuje się, że przez okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu należy rozumieć, stosując odpowiednio zaostrzone kryteria oceny, szczególne potrzeby pracodawcy, które nie mogłyby być zaspokojone bez obecności pracownika odwołanego z urlopu (tak np. K. Jaśkowski Kazimierz, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, 2022). Odwołanie z urlopu jest poleceniem (art. 100 Kodeksu pracy). Jeżeli jest zgodne z prawem (tj. zachodzą uzasadnione potrzeby pracodawcy nieznane w chwili rozpoczynania urlopu), to za jego niewykonanie grożą pracownikowi sankcje przewidziane w Kodeksie pracy aż do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (czyli upomnienie, nagana, a nawet zwolnienie dyscyplinarne).

Podsumowując, jeśli pracodawca nie wiedział w chwili, gdy rozpoczynał Pan urlop, że w terminie urlopu musi Pan odbyć kurs, to tak – ma prawo Pana odwołać, a Pan nie ma prawa się sprzeciwić, bowiem sprzeciw jest naruszeniem obowiązków pracownika. Ma Pan zaś prawo zwrotu od pracodawcy kosztów związanych bezpośrednio z odwołaniem Pana z urlopu (udokumentowanych i tylko bezpośrednio, nie pośrednio, związanych z odwołaniem z urlopu). Koszty te obejmują wydatki, których pracownik nie poniósłby, gdyby nie został odwołany z urlopu. Nie są kosztami korzyści, które pracownik mógłby uzyskać (np. wykonując odpłatnie pracę na rzecz osoby trzeciej). Koszty obejmują także dodatkowe wydatki poniesione przez pracownika dotyczące wcześniejszego powrotu z urlopu jego rodziny. Wysokość poniesionych kosztów powinien udowodnić pracownik. Może to czynić za pomocą wszelkich środków dowodowych (e-maile z hotelem, paragony z paliwem, bilety lotnicze itd.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info