Kategoria: Inne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie nauczyciela do oddziału zerowego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-12-21

Pracuję 30 lat w zawodzie nauczyciela. Zatrudniona jestem w zespole szkół jako nauczyciel nauczania zintegrowanego w wymiarze 18/18. W tym roku szkolnym dyrektor przydzielił mi prowadzenie oddziału zerowego. Od czterech lat w szkole praktykowane jest, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą klasy od „0” do III. Pensum w klasie „0” wynosi 25 godzin, mimo że w oddziale są dzieci pięcio- i sześcioletnie. Nie podpisano ze mną żadnej nowej umowy ani aneksu do umowy o zmianie pensum i zatrudnienia, nie zapytano mnie o zgodę na przejście do zerówki. Czy należy mi się wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej, czy nauczyciela oddziału przedszkolnego?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Zgodnie z art. 10 ustawy Karta Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 14 KN „akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności określić:

1) stanowisko i miejsce pracy,

2) termin rozpoczęcia pracy,

3) wynagrodzenie lub zasady jego ustalania,

4) typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel – w przypadku zatrudnienia w zespole szkół”.

Określenie stanowiska i miejsca pracy powinno więc być doprecyzowane. Od 1 września 2007 r. mamy bowiem do czynienia z następującym podziałem, na:

  • pracodawcę – którym będzie sam zespół szkolny,
  • komórki organizacyjne – którymi będą szkoły wchodzące w skład zespołu.

Szkoły wchodzące w skład zespołu należy wskazać w umowie o pracę lub akcie mianowania. Natomiast konkretną szkołę, w której nauczyciel będzie prowadził zajęcia, powinno się wówczas oznaczyć jako miejsce pracy nauczyciela.

Po nowelizacji art. 14 ust. 1 Karty Nauczyciela nakazuje wyraźnie nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem w wypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki – w zespole szkół. Wobec tego szkoły wchodzące w skład zespołu trzeba w umowie wymienić, tak jak konkretną szkołę, w której nauczyciel będzie prowadzić zajęcia.

Takie rozwiązanie nasuwa się także po analizie wyroku SN z 27 maja 1999 r. (sygn. akt I PKN 82/99), według którego przeniesienie mianowanego nauczyciela w ramach tej samej placówki, nawet jeśli łączy się ze zmianą wykonywania pracy, ale bez zmiany stanowiska, może nastąpić bez zgody nauczyciela, chyba że w akcie mianowania jego miejsce pracy zostało wyraźnie powiązane z wykonywaniem czynności w określonej jednostce organizacyjnej placówki. 

Co do zasady wiec pracodawca miał prawo przydzielić Pani godziny w oddziale zerowym, chyba że Pani miejsce pracy w akcie mianowania wyraźnie wskazuje na stanowisko nauczyciela w szkole podstawowej. Jeśli tak jest- mogła Pani odmówić zgody na przeniesienie do oddziału zerowego, a dyrektor nie mógł Pani przenieść bez zgody.

Jednakże nie odwołała się Pani od tego przeniesienia, które, jak domniemywam, nastąpiło 1 września. Nawet jeśli nie została Pani o tym poinformowana na piśmie – zmiana stanowiska doszła do skutku i w razie niezgody na taką zmianę – mogła się Pani odwołać do sądu w ciągu 7 dni od otrzymania takiej informacji. Pani tego nie zrobiła, wobec czego teraz jest już na to za późno i zmiana stanowiska stała się faktem nawet w świetle prawa. Będzie więc Pani wynagradzana jak nauczyciel przedszkola.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »