Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie nauczyciela do oddziału zerowego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-12-21

Pracuję 30 lat w zawodzie nauczyciela. Zatrudniona jestem w zespole szkół jako nauczyciel nauczania zintegrowanego w wymiarze 18/18. W tym roku szkolnym dyrektor przydzielił mi prowadzenie oddziału zerowego. Od czterech lat w szkole praktykowane jest, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą klasy od „0” do III. Pensum w klasie „0” wynosi 25 godzin, mimo że w oddziale są dzieci pięcio- i sześcioletnie. Nie podpisano ze mną żadnej nowej umowy ani aneksu do umowy o zmianie pensum i zatrudnienia, nie zapytano mnie o zgodę na przejście do zerówki. Czy należy mi się wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej, czy nauczyciela oddziału przedszkolnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 10 ustawy Karta Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania

Zgodnie z art. 14 KN „akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności określić:

1) stanowisko i miejsce pracy,

2) termin rozpoczęcia pracy,

3) wynagrodzenie lub zasady jego ustalania,

4) typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel – w przypadku zatrudnienia w zespole szkół”.

Określenie stanowiska i miejsca pracy powinno więc być doprecyzowane. Od 1 września 2007 r. mamy bowiem do czynienia z następującym podziałem, na:

  • pracodawcę – którym będzie sam zespół szkolny,
  • komórki organizacyjne – którymi będą szkoły wchodzące w skład zespołu.

Szkoły wchodzące w skład zespołu należy wskazać w umowie o pracę lub akcie mianowania. Natomiast konkretną szkołę, w której nauczyciel będzie prowadził zajęcia, powinno się wówczas oznaczyć jako miejsce pracy nauczyciela.

Po nowelizacji art. 14 ust. 1 Karty Nauczyciela nakazuje wyraźnie nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem w wypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki – w zespole szkół. Wobec tego szkoły wchodzące w skład zespołu trzeba w umowie wymienić, tak jak konkretną szkołę, w której nauczyciel będzie prowadzić zajęcia.

Takie rozwiązanie nasuwa się także po analizie wyroku SN z 27 maja 1999 r. (sygn. akt I PKN 82/99), według którego przeniesienie mianowanego nauczyciela w ramach tej samej placówki, nawet jeśli łączy się ze zmianą wykonywania pracy, ale bez zmiany stanowiska, może nastąpić bez zgody nauczyciela, chyba że w akcie mianowania jego miejsce pracy zostało wyraźnie powiązane z wykonywaniem czynności w określonej jednostce organizacyjnej placówki. 

Co do zasady wiec pracodawca miał prawo przydzielić Pani godziny w oddziale zerowym, chyba że Pani miejsce pracy w akcie mianowania wyraźnie wskazuje na stanowisko nauczyciela w szkole podstawowej. Jeśli tak jest- mogła Pani odmówić zgody na przeniesienie do oddziału zerowego, a dyrektor nie mógł Pani przenieść bez zgody.

Jednakże nie odwołała się Pani od tego przeniesienia, które, jak domniemywam, nastąpiło 1 września. Nawet jeśli nie została Pani o tym poinformowana na piśmie – zmiana stanowiska doszła do skutku i w razie niezgody na taką zmianę – mogła się Pani odwołać do sądu w ciągu 7 dni od otrzymania takiej informacji. Pani tego nie zrobiła, wobec czego teraz jest już na to za późno i zmiana stanowiska stała się faktem nawet w świetle prawa. Będzie więc Pani wynagradzana jak nauczyciel przedszkola.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wezwanie pracownika do sądu w charakterze świadka

Zostałem wezwany do sądu w charakterze świadka, w sprawie dotyczącej moich obowiązków służbowych. Termin sprawy wypada w dniu wolnym od pracy...

 

Wyjście z domu podczas opieki nad chorym dzieckiem

Od 20 do 24 marca przebywałam na zwolnieniu lekarskim dotyczącym opieki nad chorym dzieckiem. Pracuję w godzinach 8-16. 22 marca poprosiłam mamę, aby...

 

Kto może poprawić świadectwo pracy gdy zakład nie istnieje?

Kto może poprawić świadectwo pracy gdy zakład nie istnieje?

Staram się o emeryturę pomostową i okazało się w ZUS-ie, że mam źle wypisane świadectwo pracy. Zakład już nie istnieje. Kto może poprawić...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »