Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie nauczyciela na czas remontu szkoły

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-12-02

Jestem nauczycielem dyplomowanym od lipca 2017 roku. Od 2006 pracuję w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej. W związku z remontem szkoły od września mam przejść do innej placówki przedszkolnej. Dowidziałam się, że będę miała przeniesienie na czas nieokreślony. Chciałam wiedzieć, czy można w umowie z przedszkolem zawrzeć zapis, iż będzie to przeniesienie na czas remontu, abym mogła powrócić do szkoły. Obawiam się, że po remoncie nie będę miała powrotu. Jeszcze jest kwestia ferii i wakacji – w szkole miałam wolne, a przedszkole ma dyżury, co mi nie odpowiada. Czy muszę się zgodzić na to przeniesienie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeniesienie nauczyciela na czas remontu szkoły

Urlop wypoczynkowy dla nauczyciela przedszkola 

Zaczynając od końca – jeśli była Pani zatrudniona w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, to niezgodnie z prawem miała Pani udzielany urlop wypoczynkowy. Oddział przedszkolny jest jednostką nieferyjną, tak jak przedszkole, więc urlop udzielany jest nie w okresie ferii letnich i zimowych tylko w wymiarze 35 dni w roku.

Przeniesienie nauczyciela z jednej szkoły do drugiej

Jeśli chodzi o przeniesienie: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189; dalej „KN”) przewiduje dwa tryby przeniesienia nauczyciela z jednej szkoły do drugiej (przez szkołę rozumiemy też przedszkole).

Przeniesienie nauczyciela mianowanego za jego zgodą

Zgodnie z art. 18 KN – nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.

Drugi przypadek wynika z art. 19 KN, zgodnie z którym – w przypadku konieczności zapewnienia w szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły, organ prowadzący szkołę może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły – bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

Jednak w czasie wprowadzania reformy edukacji przepis ten w okresie przejściowym jest zawieszony. Zawieszenie stosowania w okresie przejściowym uniemożliwi przenoszenie nauczycieli mianowanych bez ich zgody, pozostawiając decyzję o ewentualnym przeniesieniu samemu nauczycielowi.

Podsumowując: przenieść Panią można jedynie za Pani zgoda, niezależnie od tego że przenoszona jest Pani na to samo stanowisko. Jeśli już wyraziła Pani zgodę – nie można je wycofać. Jeśli Pani zgody nie wyraziła – może Pani jeszcze tego nie robić i wówczas pozostanie Pani w oddziale przedszkolnym w szkole.

Natomiast co do kwestii zapisania okresu przeniesienia – takich rozwiązań się co do zasady nie stosuje, ale nie są one zakazane, więc można wpisać w porozumienie, że przenosi się Pani jedynie na czas określony.

* Opis sprawy z lipca 2017 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kolejne zwolnienie lekarskie nauczyciela

Jestem nauczycielem. Od marca do 30 czerwca 2014 r. byłam na L4 – na kręgosłup 90 dni, na gardło 30 dni. Do końca sierpnia jestem w okresie...

 

Urlop dla poratowania zdrowia a emerytura z art. 88 KN

Urlop dla poratowania zdrowia a emerytura z art. 88 KN

Od 37 lat pracuję na etacie nauczyciela*. Posiadam uprawnienia do przejścia na emeryturę po 30 latach pracy na podstawie art. 88 KN. Mam jednak 57 lat, więc...

Ograniczenie wymiaru etatu nauczycielce w ciąży

Ograniczenie wymiaru etatu nauczycielce w ciąży

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na podstawie mianowania na czas nieokreślony. Otrzymałam informację na piśmie od dyrekcji o zmniejszeniu...

Czy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z nauczycielem pozbawia go odprawy?

Czy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z nauczycielem pozbawia go odprawy?

Od 35 lat pracuję w szkole, jestem nauczycielką. Mój stosunek pracy na podstawie mianowania w szkole podstawowej nawiązany został 31 sierpnia...

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji pedagogicznych

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji pedagogicznych

Mam zapytanie dotyczące zatrudniania nauczycieli. Od września zamierzam pracować jako nauczyciel chemii w szkole publicznej. Mam wykształcenie wyższe...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »