Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Przekazanie informacji o urlopie wychowawczym i zajście w ciążę

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-01-06

Niedawno przekazałam pracodawcy informację o przejściu na urlop wychowawczy na 1,5 roku. Dwa dni temu jednak dowiedziałam się, że ponownie zaszłam w ciążę. Czy muszę dać znać szefowi, że rezygnuję z wychowawczego? Mam mu przekazywać L4? Czy dostanę jakieś wynagrodzenie lub świadczenia?

Marta Handzlik

Jeśli chodzi o udzielanie urlopu macierzyńskiego pracownicy, która urodzi dziecko na urlopie wychowawczym, wszystko zależy to od tego, w którym momencie trwania urlopu wychowawczego na poprzednie dziecko jego mama urodzi kolejne dziecko.

Jeśli między urodzeniem dziecka a końcem urlopu wychowawczego przypada więcej lub dokładnie tyle tygodni, ile obejmuje podstawowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski w wymiarze przysługującym zgodnie z Kodeksem pracy – pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka za okres odpowiadający długością okresowi: podstawowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

Jeśli między urodzeniem dziecka a końcem urlopu wychowawczego przypada mniej tygodni, niż wynosi podstawowy urlop macierzyński w wymiarze odpowiadającym liczbie dzieci urodzonych przy jednym porodzie – pracownica, po zakończeniu urlopu wychowawczego, korzysta z pozostałej części podstawowego urlopu macierzyńskiego. Po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego ma też prawo skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i z urlopu rodzicielskiego.

Zgodnie z art. 1863 ustawy Kodeks pracy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

  • w każdym czasie – za zgodą pracodawcy,
  • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Jeśli Pani chce wrócić do pracy przed upływem okresu, na jaki udzielono Pani urlopu wychowawczego, to ma Pani dwa wyjścia:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

złożyć wniosek do pracodawcy o skrócenie urlopu wychowawczego i za jego zgodą wrócić do pracy w ustalony terminie,

złożyć wniosek do pracodawcy i bez jego zgody wrócić do pracy po upływie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednocześnie proszę pamiętać, że tak długo, jak długo przebywa Pani na urlopie wychowawczym, nie otrzyma Pani płatnych zwolnień lekarskich. Może Pani oczywiście brać L4 od lekarza, jednakże ani pracodawca, ani ZUS nie wypłacą Pani zasiłku chorobowego. Aby korzystać z płatnych zwolnień lekarskich, musiałaby Pani przerwać wychowawczy i przejść na zwolnienie lekarskie.

Co do macierzyńskiego – jeśli urodzi Pani dziecko, nie przerywając wychowawczego, to de facto nie otrzyma Pani urlopu macierzyńskiego (na czas trwania wychowawczego), tylko zasiłek macierzyński za ten okres.

W Pani sytuacji najlepiej byłoby wiec przerwać urlop wychowawczy – skorzystać z macierzyńskiego i potem ewentualnie kontynuować wychowawczy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Urlop dodatkowy niepełnosprawnego

1. Pracownik posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (II gr.) od dnia 1.10.2003 r. - kiedy nabywa prawo do dodatkowego urlopu (10 dni)? Jak ma być liczony urlop i w jakim wymiarze? 2. Osoba niepełnosprawna II grupa dostarcza pracodawcy orzeczenie o grupie w miesiącu maju, na orzeczeniu widnieje data uzyskania stopnia niepełnosprawności od stycznia - jak obliczyć wartość dodatkowego urlopu?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Poprzedni pracodawca po rozwiązaniu umowy o pracę nie wypłacił ekwiwalentu za urlop, który nie został wykorzystany. Co w tym wypadku mogę zrobić, na jakie przepisy prawne się powołać? Czy mogę prosić o napisanie mniej więcej jak ma wyglądać ewentualny wniosek do sądu pracy w tej kwestii.

Pomyłka w naliczeniu urlopu

Jestem na urlopie. Okazało się jednak, że pracodawca, zapewne przez niedopatrzenie, udzielił mi o jeden dzień za dużo urlopu. Teraz pracownik działu kadr zadzwonił do mnie z prośbą , żebym napisała podanie o jeden dzień urlopu bezpłatnego. Czy w świetle prawa pracy pracodawca ma prawo żądać ode mnie tego. Czy to ja mam ponosić konsekwencje jego pomyłki. Tym bardziej, że otrzymałam kartę urlopową.

Praca na urlopie wychowawczym

Przebywam obecnie na urlopie wychowawczym. Słyszałam, ze można legalnie dorobić będąc na takim urlopie. Moje pytanie dotyczy tego jak ma się taka praca do pobierania zasiłku z opieki. Dodam, że w mojej firmie jestem zatrudniona na 1/2 etatu, a moja ewentualna praca byłaby na umowę -zlecenie. Czy podejmując taką pracę nie stracę zasiłku? A może jest jakaś kwota której nie można przekroczyć przy pobieraniu zasiłku?

Brak zapłaty za urlop

Pracuję na umowę o pracę. Jeśli w danym miesiącu mam np. 3 dni urlopu i za niego należne 400 zł, to pracodawca obniża mi pensję i premię o te 400 zł. Wychodzi na to, że w takie miesiące występuje brak zapłaty za urlop. Czy mogę coś z tym zrobić?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »