Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście na urlop wychowawczy po roku

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2015-06-14

Jestem rok po powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim. Moim dzieckiem zajmowała się teściowa, ale ostatnio podupadła na zdrowiu i nie może tego nadal robić. Jedyną osobą, która może się zająć córką, jestem ja sama. Czy mogę teraz przejść na bezpłatny urlop wychowawczy na 10 miesięcy? Jeśli tak, to co z moim urlopem i tzw. trzynastką? Czy po urlopie mogę zostać zwolniona z pracy?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Zgodnie z art. 186 § 1 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia (czyli także czas zatrudnienia u poprzednich pracodawców).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Odnosząc powyższe do Pani sytuacji, należy stwierdzić, iż jest Pani uprawniona do urlopu wychowawczego. Pani wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego jest dla pracodawcy wiążący, tzn. pracodawca musi Pani udzielić tego urlopu we wskazanym przez Panią terminie. Powyższe potwierdza art. 186 § 7 Kodeksu pracy.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego należy złożyć pracodawcy na piśmie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza Pani korzystać z tego urlopu.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego winien zawierać:

  • wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego;
  • wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;
  • określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Jeśli dotąd nigdy Pani nie korzystała z urlopu wychowawczego, we wniosku wskazuje Pani oczywiście tylko datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego.

Maksymalny czas trwania urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. Nadto warto pamiętać, że urlop wychowawczy może Pani wykorzystać w częściach, jednak nie więcej niż w 5 częściach.

Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

Za czas trwania urlopu wychowawczego nie należy się urlop wypoczynkowy. Oznacza to, iż Pani roczny wymiar urlopu wypoczynkowego należy zmniejszyć o 1/12 za każdy miesiąc przebywania na urlopie wychowawczym.

Natomiast jeśli chodzi o dodatkowe wynagrodzenie roczne (tj. trzynastkę) przysługujące pracownikom sfery budżetowej, to nabędzie Pani do niego prawo w wymiarze proporcjonalnym do przeprowadzonego okresu, jeśli w danym roku przepracuje Pani przynajmniej 1 dzień (art. 2 ust. 2 w zw. z art. 2 ust. 3 pkt 6 ppkt a ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej; Dz. U. z 2013 r., poz. 1144).

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca jest zobowiązany dopuścić Panią do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Podsumowując, po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca obowiązany jest dopuścić Panią do pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Urlop doktoranta

Jestem na czwartym roku studiów doktoranckich. Pracuję w prywatnej firmie. Słyszałam, iż w związku z obroną przysługuje mi dodatkowy, płatny urlop. Czy to...

Urlop wychowawczy dla ojca

Mamy czwórkę dzieci. Dwoje z nich to osoby niepełnosprawne, wymagające stałej opieki. Mąż pracuje, ja otrzymuję zasiłek z tytułu rezygnacji z pracy w...

Przymusowy urlop

Pracodawca na czas przestojów (braku zleceń, zamówień) wymusza na pracownikach korzystanie z urlopu wypoczynkowego. Często zdarza się, że jesteśmy informowani...

Odmowa udzielenia zgody na rezygnację z urlopu wychowawczego

Jestem nauczycielką zatrudnioną na czas nieokreślony w dwóch szkołach. W jednej z nich wróciłam do pracy po macierzyńskim, w drugiej...

Dwie umowy na pół etatu a urlop wypoczynkowy

Jestem zatrudniona na dwie umowy. Pierwsza umowa (jako sekretarka) na 1/2 etatu na czas nieokreślony. Druga umowa (jako nauczyciel przedszkola) też na 1/2 etatu....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »