Kategoria: Urlop

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście na urlop wychowawczy po roku

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2015-06-14

Jestem rok po powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim. Moim dzieckiem zajmowała się teściowa, ale ostatnio podupadła na zdrowiu i nie może tego nadal robić. Jedyną osobą, która może się zająć córką, jestem ja sama. Czy mogę teraz przejść na bezpłatny urlop wychowawczy na 10 miesięcy? Jeśli tak, to co z moim urlopem i tzw. trzynastką? Czy po urlopie mogę zostać zwolniona z pracy?

»Wybrane opinie klientów

Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat

Zgodnie z art. 186 § 1 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia (czyli także czas zatrudnienia u poprzednich pracodawców).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Odnosząc powyższe do Pani sytuacji, należy stwierdzić, iż jest Pani uprawniona do urlopu wychowawczego. Pani wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego jest dla pracodawcy wiążący, tzn. pracodawca musi Pani udzielić tego urlopu we wskazanym przez Panią terminie. Powyższe potwierdza art. 186 § 7 Kodeksu pracy.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego należy złożyć pracodawcy na piśmie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza Pani korzystać z tego urlopu.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego winien zawierać:

  • wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego;
  • wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;
  • określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Jeśli dotąd nigdy Pani nie korzystała z urlopu wychowawczego, we wniosku wskazuje Pani oczywiście tylko datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego.

Maksymalny czas trwania urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. Nadto warto pamiętać, że urlop wychowawczy może Pani wykorzystać w częściach, jednak nie więcej niż w 5 częściach.

Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

Za czas trwania urlopu wychowawczego nie należy się urlop wypoczynkowy. Oznacza to, iż Pani roczny wymiar urlopu wypoczynkowego należy zmniejszyć o 1/12 za każdy miesiąc przebywania na urlopie wychowawczym.

Natomiast jeśli chodzi o dodatkowe wynagrodzenie roczne (tj. trzynastkę) przysługujące pracownikom sfery budżetowej, to nabędzie Pani do niego prawo w wymiarze proporcjonalnym do przeprowadzonego okresu, jeśli w danym roku przepracuje Pani przynajmniej 1 dzień (art. 2 ust. 2 w zw. z art. 2 ust. 3 pkt 6 ppkt a ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej; Dz. U. z 2013 r., poz. 1144).

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca jest zobowiązany dopuścić Panią do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Podsumowując, po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca obowiązany jest dopuścić Panią do pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »