Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przejęcie części firmy przez nowego pracodawcę ? Czy pracownicy zostaną zwolnieni?

• Autor: Dorota Kriger

Pracuję w firmie, gdzie planuje się wydzielenie logistyki (odstąpienie) firmie zewnętrznej, prawdopodobnie razem z obecnymi pracownikami. Czy my, jako pracownicy, dostaniemy wypowiedzenie z pracy od obecnego pracodawcy plus odprawę i nastąpi przejęcie przez nową firmę? Czy może w takich wypadkach inaczej to wygląda?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Przejęcie części firmy przez nowego pracodawcę ? Czy pracownicy zostaną zwolnieni?

Czy firma przejmująca część zakładu pracy powinna pozostawić dotychczasowych pracowników?

To, jaki tryb zostanie wybrany, zależy od przedmiotu przejęcia i uzgodnień między obecnym pracodawcą a firmą, która przejmie wydzieloną część firmy. Mogą powstać dwie sytuacje:

  • pierwsza to taka, jaką Pan opisał, czyli pracownicy otrzymają wypowiedzenia i świadczenia z tym związane, bez gwarancji zatrudnienia ich w nowej firmie,
  • druga to przejście wydzielonej części zakładu pracy na nowego pracodawcę – zgodnie z art. 231 § 1 K.p.

W pierwszym przypadku sytuacja jest jasna, ale niekorzystna dla pracowników – pracownicy po prostu zostają zwolnieni z pracy z wszystkimi konsekwencjami, a nowa firma, przejmująca część zakładu pracy, może, ale nie musi zatrudnić pracowników, którzy dotychczas byli w nim zatrudnieni.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że zgodnie z art. 231 § 6 K.p. przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy. Oznacza to, że dotychczasowy pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę tylko dlatego, że doszło do przejęcia zakładu pracy lub jego części. Z tego też powodu tylko w wyjątkowych sytuacjach można zastosować taki tryb postępowania. Jest on dopuszczalny np. wtedy, kiedy część dotychczasowej działalności jest przekazywana do firmy zewnętrznej (outsourcing), np. następuje przekazanie firmie zewnętrznej spraw związanych z naliczaniem płac ze względu na wysokie koszty utrzymania działu płac .

Przejęcie zakładu pracy wraz z pracownikami

Druga sytuacja jest bardziej skomplikowana, ale daje pracownikom gwarancję dalszego zatrudnienia. Firma przejmująca część firmy w trybie art. 231 § 1 K.p. staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, czyli pracodawcą. Nie dochodzi w takim przypadku do rozwiązania dotychczasowych umów, a pracownicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umów o pracę, nadal są zatrudnieni na dotychczasowych warunkach umownych.

O tym, czy zostanie wybrany taki tryb postępowania, oraz o jego skutkach prawnych dotychczasowy pracodawca powinien poinformować pracowników pisemnie na co najmniej 30 dni przed planowanym przejęciem. Pracownik może w terminie 2 miesięcy od przejęcia zakładu pracy rozwiązać stosunek pracy za 7-dniowym uprzedzeniem. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie, powoduje skutki, jakie prawo pracy wiąże z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem (art. 231 § 4 K.p.). W takim przypadku –  a także wtedy, kiedy to nowy pracodawca (zatrudniający co najmniej 20 pracowników), chcąc ograniczyć zatrudnienie, wypowie umowę o pracę pracownikowi przejętego zakładu pracy – pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia pracownikowi odprawy (art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – Dz. U. Nr 90, poz. 844. z późn. zm.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info