Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedwstępna umowa o pracę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2014-09-23

Dnia 1 czerwca powinienem rozpocząć pracę w pewnej firmie. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres próbny. Podpisałem list intencyjny lub raczej umowę przedwstępną, sądząc po treści (skan przesyłam w załączniku). Normalną umowę o pracę mam podpisać 27 maja. W międzyczasie otrzymałem o wiele ciekawszą ofertę pracy. Ta druga firma chce, abym rozpoczął pracę najpóźniej 17 czerwca. Czy w takim razie powinienem od razu złożyć wypowiedzenie, tj. 1 czerwca w sobotę, abym do 17 czerwca nie miał żadnych zobowiązań wobec pierwszej firmy? A może rozwiązać przedwstępną umowę o pracę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

To, co Pan podpisał, może być przedwstępną umową o pracę. Może zostać tak potraktowane.

Umowa przedwstępna o pracę nie została unormowana w prawie pracy. Jednak zgodnie z przepisem art. 300 K.p. w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy stosuje się odpowiednio do stosunków pracy przepisy Kodeksu cywilnego, chyba że nie są one zgodne z zasadami prawa pracy.

W sprawie dopuszczalności zawierania umów przedwstępnych z pracodawcą wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 21 czerwca 1972 r. (III PZP 13/72, OSNCP 1972/11, poz. 201).

Sąd Najwyższy stwierdził, iż dopuszczalne jest zawarcie umowy, przez którą strony zobowiązują się do zawarcia umowy o pracę (umowa przedwstępna – art. 389 K.c.). Sąd Najwyższy nie dopatruje się niezgodności z zasadami prawa pracy w zawarciu przedwstępnej umowy o pracę.

List intencyjny można także traktować jako ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Brak jakiejkolwiek reakcji pracownika po otrzymaniu tego pisma nie rodzi po jego stronie żadnych zobowiązań.

Jednak zgodnie z art. 70 § 1 Kodeksu cywilnego w razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu.

Jeśli zadeklarowano przyjęcie warunków pracodawcy, a ostatecznie nie zostanie podpisana umowa – pracodawca może dochodzić odszkodowania.

Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość wypowiedzenia umowy zawartej na czas próbny. Będzie on wynosił 2 tygodnie.

Oczywiście może Pan po podpisaniu umowy złożyć wypowiedzenie.

Art. 32 § 1 K.p. ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej. Strony nie mogą wyłączyć wypowiedzenia umowy na okres próbny czy na czas nieokreślony w drodze klauzuli autonomicznej. Wypowiedzenie stanowi jednostronną czynność prawną wywołującą skutek prawny w postaci rozwiązania się umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia. Skutek ten następuje z mocy prawa bez względu na wolę drugiej strony umowy. Inaczej jednak kształtują się przy złożeniu tego oświadczenia woli prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w każdym czasie i nie ma obowiązku podawania przyczyny, dla której wypowiedzenia dokonuje.

Należy jednak pamiętać, że termin liczony w tygodniach biegnie od soboty.

Nic nie stoi na przeszkodzie wypowiedzeniu umowy.

Tylko czy warto?

Rozważyłabym możliwość rozwiązania umowy przedwstępnej czy też kwestii zawarcia umowy w formie oferty – za porozumieniem stron, ze zrzeczeniem się roszczeń odszkodowawczych.

Zasadniczo, jeśli wypowie Pan umowę zgodnie z przepisami – nie ma podstaw do dochodzenia od Pana roszczeń. Ma Pan do tego prawo. Okres wypowiedzenia złożonego w tym tygodniu upłynie Panu 14 czerwca. Od 17 będzie Pan mógł podjąć zatrudnienie w nowej firmie.

*Stan prawny z dnia 27.05.2013 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę

Miesiąc temu złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Kilka dni temu dowiedziałam się, że jestem...

 

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a rozwiązanie umowę o pracę

Moje pytanie dotyczy art. 23 K.p. Od nowego roku planowane jest przejście mojego obecnego pracodawcy na inną firmę. Przejście zakładu pracy jest związane...

 

Jak rozwiązać umowę o pracę ze spółdzielnią socjalną?

Jestem członkiem spółdzielni socjalnej. Moje zobowiązanie wygasa za pół roku. Chciałabym jednak zakończyć współpracę wcześniej, ponieważ dostałam...

 

Nieprzyjęcie przez szefa wypowiedzenia o umowy pracę

Nieprzyjęcie przez szefa wypowiedzenia o umowy pracę

Dwa dni temu złożyłem swojemu pracodawcy wypowiedzenie umowy pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia i jednocześnie dałem mu L4 na czas...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »