Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przedwstępna umowa o pracę

Dnia 1 czerwca powinienem rozpocząć pracę w pewnej firmie. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres próbny. Podpisałem list intencyjny lub raczej umowę przedwstępną, sądząc po treści (skan przesyłam w załączniku). Normalną umowę o pracę mam podpisać 27 maja. W międzyczasie otrzymałem o wiele ciekawszą ofertę pracy. Ta druga firma chce, abym rozpoczął pracę najpóźniej 17 czerwca. Czy w takim razie powinienem od razu złożyć wypowiedzenie, tj. 1 czerwca w sobotę, abym do 17 czerwca nie miał żadnych zobowiązań wobec pierwszej firmy? A może rozwiązać przedwstępną umowę o pracę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

To, co Pan podpisał, może być przedwstępną umową o pracę. Może zostać tak potraktowane.

Umowa przedwstępna o pracę nie została unormowana w prawie pracy. Jednak zgodnie z przepisem art. 300 K.p. w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy stosuje się odpowiednio do stosunków pracy przepisy Kodeksu cywilnego, chyba że nie są one zgodne z zasadami prawa pracy.

W sprawie dopuszczalności zawierania umów przedwstępnych z pracodawcą wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 21 czerwca 1972 r. (III PZP 13/72, OSNCP 1972/11, poz. 201).

Sąd Najwyższy stwierdził, iż dopuszczalne jest zawarcie umowy, przez którą strony zobowiązują się do zawarcia umowy o pracę (umowa przedwstępna – art. 389 K.c.). Sąd Najwyższy nie dopatruje się niezgodności z zasadami prawa pracy w zawarciu przedwstępnej umowy o pracę.

List intencyjny można także traktować jako ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Brak jakiejkolwiek reakcji pracownika po otrzymaniu tego pisma nie rodzi po jego stronie żadnych zobowiązań.

Jednak zgodnie z art. 70 § 1 Kodeksu cywilnego w razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu.

Jeśli zadeklarowano przyjęcie warunków pracodawcy, a ostatecznie nie zostanie podpisana umowa – pracodawca może dochodzić odszkodowania.

Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość wypowiedzenia umowy zawartej na czas próbny. Będzie on wynosił 2 tygodnie.

Oczywiście może Pan po podpisaniu umowy złożyć wypowiedzenie.

Art. 32 § 1 K.p. ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej. Strony nie mogą wyłączyć wypowiedzenia umowy na okres próbny czy na czas nieokreślony w drodze klauzuli autonomicznej. Wypowiedzenie stanowi jednostronną czynność prawną wywołującą skutek prawny w postaci rozwiązania się umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia. Skutek ten następuje z mocy prawa bez względu na wolę drugiej strony umowy. Inaczej jednak kształtują się przy złożeniu tego oświadczenia woli prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w każdym czasie i nie ma obowiązku podawania przyczyny, dla której wypowiedzenia dokonuje.

Należy jednak pamiętać, że termin liczony w tygodniach biegnie od soboty.

Nic nie stoi na przeszkodzie wypowiedzeniu umowy.

Tylko czy warto?

Rozważyłabym możliwość rozwiązania umowy przedwstępnej czy też kwestii zawarcia umowy w formie oferty – za porozumieniem stron, ze zrzeczeniem się roszczeń odszkodowawczych.

Zasadniczo, jeśli wypowie Pan umowę zgodnie z przepisami – nie ma podstaw do dochodzenia od Pana roszczeń. Ma Pan do tego prawo. Okres wypowiedzenia złożonego w tym tygodniu upłynie Panu 14 czerwca. Od 17 będzie Pan mógł podjąć zatrudnienie w nowej firmie.

*Stan prawny z dnia 27.05.2013 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info