Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przedłużenie umowy pracownicy w ciąży

• Autor: Adam Dąbrowski

Jestem w ciąży, termin porodu mam pod koniec grudnia. Czy jeśli 16 października 2013 r. kończy mi się umowa, to pracodawca będzie zobowiązany do jej przedłużenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie podała Pani informacji, jakiego rodzaju jest umowa, poza tym, że jest ona terminowa, a ma to dość duże znaczenie w kwestii ustalenia Pani uprawnień.

W przypadku umów o pracę zawartych na czas określony przepisy Kodeksu pracy (K.p.) nie pozwalają wypowiedzieć lub rozwiązać takiej umowy w okresie ciąży, wyjątkiem jest tu umowa zawarta na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca (art. 177 § 1 K.p.), ponadto jeśli umowa kończy się przed dniem porodu, przepisy te nakazują przedłużyć do dnia porodu umowę o pracę zawartą na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, jeśli umowa taka uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży (art. 177 § 3 K.p.). Wyjątkiem są tu umowy na zastępstwo, które nie ulegają przedłużeniu bez względu na wiek ciąży.

Powyższa ochrona nie jest bezwzględna, gdyż pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę o pracę z ciężarną pracownicą w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy – do rozwiązania umowy może więc dojść w przypadku opisanym m.in. w art. 177 § 4 K.p.

Nieco inaczej z przedłużeniem umowy jest w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę tymczasową. Sytuację takiego pracownika regulują przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) oraz przepisy K.p. Ochrona ciężarnych pracownic tymczasowych jest niestety słabsza niż pracownic, które są zatrudnione np. na podstawie umowy o pracę na czas określony – m.in. nie ulega przedłużeniu umowa, która zakończyłaby się przed dniem porodu.

Pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę tymczasową z ciężarną pracownicą i umowa będzie obowiązywała do dnia, do którego została zawarta (art. 18. ust. 1. ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych). Również zastosowanie ma w tym przypadku art. 177 § 1 K.p., zgodnie z którym: „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy”.

Jeśli więc Pani umowa to umowa na czas określony (ale nie na zastępstwo) – pracodawca będzie zobowiązany przedłużyć umowę o pracę do dnia porodu, gdyż 16 października 2013 r. wiek ciąży będzie przekraczał 3 miesiące (12 tygodni).

W tym miejscu warto zaznaczyć, że miesiąc ciąży to nie to samo, co miesiąc kalendarzowy. Wynika tak z wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2002 r. (I PK 33/02, OSNP z 2004 r. nr 12, poz. 204), zgodnie z którym termin upływu trzeciego miesiąca ciąży (art. 177 § 3 K.p.) oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni).

W uzasadnieniu wyroku SN stwierdził m.in., że: „upływ trzeciego miesiąca ciąży, o którym stanowi art. 177 § 3 k.p., następuje z upływem trzech miesięcy księżycowych, które obejmują trzy 4-tygodniowe lub trzy 28-dniowe okresy trwania ciąży”.

Jeśli zaś jest Pani zatrudniona na umowę o pracę tymczasową – umowa rozwiąże się w ostatnim dniu jej obowiązywania i pracodawca nie będzie zobowiązany do jej przedłużenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info