Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie urlopu dodatkowego

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2004-10-31

Posiadam znaczny stopień niepełnosprawności ustalony na komisji lekarskiej dnia 23.10.2002 r. Zgodnie z przepisami, z dniem 23.10.2003 r. po przepracowaniu roku od zaliczenia do grona niepełnosprawnych w stopniu znacznym, nabyłem prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni, co łącznie z przysługującym urlopem podstawowym dało 36 dni urlopu. Wykorzystałem z tego w sumie 13 dni. Teraz minął kolejny rok (23.10.2004 r.) i wydaje mi się, że nabyłem prawo do kolejnych 10 dni dodatkowego urlopu. Tymczasem poinformowano mnie, że poprzednie 10 dni urlopu dodatkowego przepadło mi, ponieważ go nie wykorzystałem. Nie rozumiem więc czy mam biorąc urlop mówić, że korzystam właśnie z urlopu dodatkowego? Czy to prawda, że urlop taki przepada niewykorzystany i nie należy się za niego nawet ekwiwalent pieniężny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W świetle podanego stanu faktycznego prawo do pierwszego urlopu pracownik nabył w dniu 23.10.2003 r. w wymiarze 10 dni, a prawo do następnego urlopu dodatkowego w dniu 1 stycznia 2004 r.

Urlop podstawowy i dodatkowy powinny być wykorzystywane zgodnie z planem urlopów sporządzanym przez pracodawcę albo w terminach ustalonych na zasadzie porozumienia z pracownikiem.

Urlop dodatkowy rządzi się ogólnymi zasadami urlopu podstawowego. Oznacza to, że w razie niewykorzystania przechodzi na następny rok jako zaległy. Podlega jednak także ogólnym regułom przedawnienia, po upływie 3 lat, licząc od dnia wymagalności roszczenia o urlop (art. 291 par. 1 K.p.).

Pracodawca zobowiązany jest udzielać pracownikowi urlopu wypoczynkowego w kolejności chronologicznej, w jakiej pracownik nabył do urlopu prawo. W konsekwencji, nie można mieć niewykorzystanego urlopu np. za rok 2003 r., przy wykorzystanym urlopie za rok 2004.

Taki sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika, w której zapisuje się udzielane urlopy wypoczynkowy jest wadliwy.

W konsekwencji, na wypadek sporu w tym zakresie, sąd pracy powinien zaliczyć wykorzystany urlop za rok 2004 r. na poczet urlopu za rok 2003 r., natomiast niewykorzystany pozostawić zawsze urlop ostatni.

Reasumując, w podanym przykładzie mamy do czynienia z urlopami za 2003 r. podstawowym i dodatkowym i dlatego nie może być mowy o utracie do niech prawa w drodze przedawnienia roszczeń.

Nadmieniam przy tym, że pracodawca, który nie udziela pracownikowi należnego mu urlopu, dopuszcza się zgodnie z art. 282 par. 1 pkt 2 K.p. wykroczenia, zagrożonego karą grzywny do 5.000.- złotych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Urlop wychowawczy - nieuczciwy pracodawca

W lipcu skończył mi się urlop wychowawczy, w czasie urlopu nie miałam kontaktu z pracodawcą. Firma znajdowała się na Śląsku, a ja mieszkam w Warszawie. Byłam...

 

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

 

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Pracuję w szkole od 12 lat (6 lat w gimnazjum i kolejne 6 lat w liceum) w pełnym wymiarze godzin....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »