Kategoria: Inne
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z naliczeniem wartości kapitału początkowego

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-01-16

Staram się o obliczenie wartości kapitału początkowego, jednak ZUS nie chce uwzględnić jednego z moich miejsc pracy, ponieważ jak to argumentuje: „brak w świadectwie pracy informacji o miejscu odprowadzania składek ZUS”. Napisano, że jeśli doniosę informację o miejscu, do którego zakład odprowadzał składki, naliczą ponownie wartość kapitału początkowego. Jednak zakład, w którym pracowałem, nie istnieje od wielu lat i nie wiem, gdzie szukać tych danych. Jak zaradzić temu problemowi?

»Wybrane opinie klientów

Dla dokumentacji osobowej i płacowej okres przechowywania wynosi obecnie pięćdziesiąt lat od ustania stosunku pracy (art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Do 1998 r. dla dokumentacji płacowej obowiązywał dwunastoletni okres przechowywania, wyznaczony wcześniej obowiązującymi przepisami, a po upływie tego okresu dokumenty niszczono.

Dokumenty osobowe i płacowe pracowników firm, które przestały istnieć lub zostały przejęte przez inne jednostki, powinny były, po odpowiednim ich zabezpieczeniu, trafić do specjalnych archiwów.

Poszukując dokumentów potrzebnych do ustalenia wymiaru emerytury czy renty, warto sprawdzić w pierwszej kolejności, czy upadły bądź zlikwidowany zakład pracy znajduje się albo w wykazie przygotowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dostępnym na tej stronie, albo w oddziałach ZUS.

Powinna znajdować się tam informacja, dokąd przekazano dokumentację pracowniczą danego zakładu.

Jeśli jednak brak w wykazie informacji dotyczącej danego zakładu, można zwrócić się z zapytaniem albo do Centralnego Ośrodka Informacji Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, mieszczącej się pod adresem: 00-950 Warszawa, ul. Długa 6, skr. poczt. 1005, albo bezpośrednio do odpowiednich archiwów.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Archiwum, czyli miejsce przechowywania dokumentacji, zależy od rodzaju zakładu pracy:

  • Jeśli zakład pracy był jednostką państwową – należy zwrócić się do jego sukcesora, czyli następcy, który kontynuuje działalność. Powinien on przechowywać dokumentację swojego poprzednika. Następcami prawnymi mogą być np. przedsiębiorstwa państwowe, które powstały w wyniku zmian organizacyjnych, czy spółki prawa cywilnego lub handlowego, które powstały po sprywatyzowaniu przedsiębiorstwa. Jeśli brak sukcesora, należy zwrócić się do właściwego rzeczowo organu administracji państwowej (założycielskiego lub nadrzędnego) byłego pracodawcy, którymi często byli wojewoda lub minister.
  • Jeśli zakład pracy był spółdzielnią – dokumenty mogły być składowane w Krajowej Radzie Spółdzielczej.
  • W przypadku likwidacji firmy prywatnej – firmy takie zobowiązane są do zabezpieczenia dokumentacji pracowniczej i innej dokumentacji niearchiwalnej we własnym zakresie. Niektóre z nich przekazują taką dokumentację do dalszego, odpłatnego przechowywania firmom zajmującym się przechowalnictwem akt. Dokumentację mogą przechowywać też sami właściciele zlikwidowanych firm. Jeśli zaś firmę przejęło inne przedsiębiorstwo i nastąpiło przejście pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, to akta osobowe tych pracowników przechowuje firma, która przejęła pracowników.

Dokumentacji zakładów zatrudniających do 20 pracowników należy poszukiwać w oddziałach ZUS.

O miejscu przechowywania dokumentów zlikwidowanego przedsiębiorstwa prywatnego, państwowego lub spółdzielczego likwidator jednostki lub syndyk masy upadłościowej powinien poinformować właściwy terytorialnie sąd rejonowy lub inny organ prowadzący rejestr działalności gospodarczej oraz urząd skarbowy, dlatego warto w trakcie poszukiwań skontaktować się z tymi instytucjami.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kuroniówka - warunki otrzymania

Pracuję od lutego 2008 r. W tym roku przedłużono mi umowę, ale tylko do dnia porodu. Moje pytanie brzmi: czy przysługuje mi kuroniówka i od kiedy powinnam się o nią starać?

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam się w urzędzie pracy i uzyskałam prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Czy należy mi się zasiłek chorobowy, jeśli mam zasiłek dla bezrobotnych?

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie jestem w 6. tygodniu ciąży. Czy przysługuje mi zasiłek macierzyński? Czy jeśli praca jest fizyczna i z czynnikami szkodliwymi dla dziecka (choroby), mogę pójść wcześniej na urlop macierzyński? Praca nie pozwala mi nawet na wizyty u lekarza, które są wymagane.

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już prawie zdrowy. Czy mogę w jakiś sposób anulować L4 i iść do pracy?

Składki osoby współpracującej

Prowadzę działalność gospodarczą, żona natomiast jest zatrudniona w innej firmie na umowę-zlecenie i pobiera wynagrodzenie w kwocie 2200 zł brutto. Chciałbym zawrzeć z żoną umowę o dzieło na nieodpłatne wykonanie pewnej pracy dla mojej firmy. Czy mogę to zrobić? Czy muszę gdzieś zarejestrować taką umowę i opłacać składki ZUS i podatki?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »