Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prezes a umowa o pracę

Katarzyna Cichocka • Opublikowane: 2008-07-24

Kto zawiera umowę o pracę z prezesem spółki z o.o. wówczas kiedy zarząd jest jednoosobowy i ma ona dwóch udziałowców. Jeśli umowa może być zawarta z pełnomocnikiem, to kto go ustanawia? Czy może nim być osoba fizyczna?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustalając organ kompetentny do zawarcia umowy o pracę z prezesem spółki z o.o. należy odwołać się do treści art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem, umowę taką może zawrzeć rada nadzorcza lub pełnomocnik. Jeżeli w spółce, o której Pan mówi nie została powołana rada nadzorcza (co jest możliwe w świetle dyspozycji art. 213 § 1 K.s.h.), jedynym kompetentnym podmiotem pozostaje pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Artykuł 210 K.s.h. ma w tym zakresie znamiona lex specialis (łac. zasada prawna o większym stopniu szczegółowości) względem ogólnie obowiązującej regulacji prawnej wynikającej z art. 31 § 1 K.p. oraz art. 29 § 1 K.p. Należy przy tym podkreślić, że umowa o pracę zawarta przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z członkiem zarządu tej spółki z naruszeniem wymagania formalnego, o którym mowa w art. 210 K.s.h., jest bezwzględnie nieważna (art. 58 § 1 K.c. w związku z art. 300 K.p. i art. 21 K.s.h., a także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.06.2005 r. sygn. II PK 276/04).

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna. Ważny jednak jest tryb powołania pełnomocnika. W tym względzie obowiązuje również regulacja specjalna z art. 210 § 1 K.s.h. – pełnomocnik musi zostać powołany uchwałą wspólników.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Przedłużenie umowy na czas nieokreślony

Czytałem, że jeśli kończy się umowa na czas określony i następną umową ma być umowa na czas nieokreślony, to pracodawca musi o tym poinformować pracownika...

 

Świadczenie pracy bez umowy

Dnia 13 września wygasła moja pierwsza umowa o pracę na czas określony. Do dziś nie otrzymałam następnej umowy. Aktualnie nasza firma zmienia siedzibę....

 

Kiedy nauczyciel mianowany może być zatrudniony na czas określony?

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 23-letnim stażem. W 2009 roku zmieniłam zakład pracy w innej placówce oświatowej na stanowisku nauczyciela....

 

Brak umowy o pracę z powodu opóźnienia badań

Brak umowy o pracę z powodu opóźnienia badań

Miesiąc temu miałem dostać umowę o pracę, ale dostałem zlecenie, bo nie dostarczyłem badań na czas. Pracowałem tam już wcześniej przez kilka...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »