Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do dodatku dla odchodzącego na emeryturę

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2007-04-20

Pracownik odchodzący na emeryturę wnosił do pracodawcy o przyznanie mu dodatku w określonej wysokości i za określony okres szczegółowo to uzasadniając. Uzyskał na piśmie odpowiedź, z której wynika, że jedynym powodem nie przyznania mu tego dodatku jest brak środków na ten cel. W żaden sposób nie była kwestionowana przez pracodawcę wysokość i okres przyznania dodatku. Dzięki staraniom pracownika środki na ten cel zostaną przekazane, o ile pracodawca o to wystąpi. Czy pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy otrzymania dodatku w podnoszonej wcześniej - na piśmie - wysokości i za określony czas?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy otrzymania dodatku w podnoszonej wcześniej - na piśmie - wysokości i za określony czas w opisanym w pytaniu stanie faktycznym. Stosunki między stronami stosunku pracy powinny być oparte na zasadach uczciwości i wzajemnej lojalności.

Wobec tego pracodawcy nie wolno dokonywać "taktycznych wybiegów" uzasadniających nie przyznanie określonego świadczenia z powodów nierzeczywistych, gdyż taka sytuacja narusza dobre i uczciwe obyczaje. Przypadek taki można by ocenić jako sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (art. 18 K.p.).

Sąd Najwyższy wypowiadał się, że naruszenie przez pracodawcę zasad współżycia społecznego w postaci uczciwego działania, dobrych obyczajów, przyzwoitości, lojalności wobec pracownika - stanowi czyn niedozwolony, dający możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na podstawie art. 415 K.c. przez art. 300 K.p. (por. wyrok SN z 11.06.2003 r. I PK 273/02, OSNP 2004/16/279).

W konsekwencji, gdyby w podanym przypadku nie doszło do przyznania pracownikowi omawianego dodatku mimo przekazania na ten cel stosownych środków przez (rozumiem jednostkę nadrzędną), wówczas pracownik mógłby dochodzić od pracodawcy odszkodowania na podstawie art. 415 K.c. przez art. 300 K.p.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rozwiązanie umowy na okres próbny

Podpisałam umowę o pracę na okres próbny, który wynosi trzy miesiące. Przepracowałam tydzień i chciałabym zrezygnować, ponieważ otrzymałam inną ofertę. W...

 

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia 14...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Odsetki za okres wypowiedzenia

Za tydzień kończy mi się zwolnienie lekarskie. Od roku pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie, więc znalazłam inną pracę. Czy mogę...

 

Konsekwencje za odejście z pracy nie zwracając uwagi na okres wypowiedzenia

Od 2012 roku jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. W sumie pracuję już ponad 8 lat u tego pracodawcy. Jaki okres...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »