Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawo do urlopu tacierzyńskiego gdy matka jest bezrobotna

Autor: Dorota Kriger

Czy przysługuje mi prawo do urlopu tacierzyńskiego? Dostałem pracę miesiąc po urodzeniu dziecka przez moją żonę. Moja żona nie pracuje, jest na bezrobociu. Ja mam umowę na czas określony na kilka lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Prawo do urlopu tacierzyńskiego gdy matka jest bezrobotna

Ile wynosi urlop ojcowski i kto może z niego skorzystać?

Urlop tacierzyński jest tzw. kontynuacją urlopu macierzyńskiego przez pracownika-ojca w sytuacji, gdy matka rezygnuje z urlopu macierzyńskiego po upływie minimum 14 tygodni takiego urlopu (art. 180 § 5 Kodeksu pracy, dalej jako K.p.). Jeśli zaś mama jest bezrobotna – ojciec nie może skorzystać z urlopu tacierzyńskiego. Nie ma za to przeszkód, aby pracownik skorzystał z urlopu ojcowskiego, jeśli wychowuje dziecko, o ile spełnione są warunki określone w art. 1823 § 1 K.p., który brzmi następująco:

„Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia,

2) do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia”.

Zgodnie z powyższym ojciec wychowujący dziecko urodzone we wrześniu ma prawo przed 1 urodzinami dziecka skorzystać z urlopu ojcowskiego, który wynosi 2 tygodnie, przy czym należy pamiętać, że całe dwa tygodnie muszą przypadać przed ukończeniem przez dziecko 12 miesiąca życia.

Pisemny wniosek w tej sprawie należy złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, zaś pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika (art. 1823 § 2 K.p.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info