Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do premii uznaniowej

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-07-24

Czy w wieku przedemerytalnym pracodawca może nie wypłacać premii uznaniowej pracownikowi? Wcześniej dostawałam ją co miesiąc.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. W okresie przedemerytalnym niemożliwe jest (poza pewnymi wyjątkami) także wypowiedzenie zmieniające na przykład wysokość wynagrodzenia.

Podkreślić jednak należy, że premia uznaniowa nie jest stałym składnikiem wynagrodzenia, nawet jeśli pracownik otrzymywał ją przez dłuższy czas, regularnie.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2000 r. (I PKN 17/00) prawo do premii uznaniowej oraz jej wysokość zależą bowiem nie od przepisów prawnych w zakładzie pracy, lecz od swobodnego uznania pracodawcy. Premia taka nie posiada też charakteru roszczeniowego, gdyż w istocie jest nagrodą i nie jest obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia.

W takiej sytuacji pracodawca miał prawo zaprzestać wypłacania Pani premii uznaniowej, mimo że jest Pani w wieku przedemerytalnym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wynagrodzenie dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym

Jakie wynagrodzenie przysługuje nauczycielowi przebywającemu na urlopie zdrowotnym (dla poratowania zdrowia) – czy ostatnio otrzymywane, czy też tylko...

Opóźnianie wypłaty wynagrodzenia

Od kilku miesięcy pracodawca opóźnia notorycznie wypłatę wynagrodzenia, np.za marzec 24 kwietnia, za kwiecień 22 maja, za maj 1 lipca. Na początku lipca...

Premia dla pracownika na urlopie wypoczynkowym

Pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego ma wypłacane dodatkowe składniki wynagrodzenia w tym prowizję od sprzedaży własnej (indywidualnej) 5% brutto...

Nagrody za pracę w administracji rządowej

Pracuję w urzędzie w administracji rządowej. Przyznano nam nagrody za pracę. Czy można uzyskać od osoby bezpośrednio nadzorującej (ustalającej...

Zasady wypłaty wynagrodzenia

Pracuję w gastronomii. Ostatnio mój pracodawca zmienił zasady wypłaty wynagrodzenia. Pensję wypłaca do 10 każdego miesiąca, lecz nadgodziny rozlicza po...

Wypłata miesięcznej odprawy - czy pracodawca ma rację?

Pracodawca zwolnił mnie i kilka innych osób. Wypłacił mi 1-miesięczną odprawę, bo twierdzi, że liczy się tylko ostatnia umowa o pracę. Ja...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »