Prawo do odprawy z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika

• Autor: Adam Dąbrowski

Zatrudnienie na czas nieokreślony 5 lat. 28 stycznia otrzymałem umowę zmieniającą wynagrodzenie. Sprawę oddałem do sądu. Sąd utrzymał je w mocy i po 3 miesięcznym okresie wypowiedzenie doszło do skutku 30 kwietnia. Czy należy mi się odprawa z tego tytułu i w jakiej wysokości? Pracodawca jako powód w umowie zmieniającej (wypowiedzeniu) podał przyczynę ekonomiczną, co z resztą potwierdza sąd. Proszę o podanie podstaw prawnych.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Prawo do odprawy z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika

Rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika

Zwolnienia z pracy przez pracodawcę z przyczyn nie dotyczących pracownika reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, Dz. U. Nr 90, poz. 844.

Podstawowym warunkiem stosowania tej ustawy jest zatrudnianie przez pracodawcę co najmniej 20 pracowników. Dalszym warunkiem jest rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika.

Wysokość należnej odprawy zależy od stażu pracy u danego pracodawcy, pod którym to pojęciem należy rozumieć łączne zatrudnienie bez względu na przerwy. Zakładając, posiadanie 5 letniego stażu u danego pracodawcy, odprawa przysługuje w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia, obliczanego wedle zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »