Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do odprawy z powodu zwolnienia z pracy

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2004-05-10

Jan O. był pracownikiem niezdyscyplinowanym, często spóźniającym się do pracy, cechował go lekceważący stosunek do pracy i obowiązków. Z powodu trudności ekonomicznych pracodawca stanął wobec konieczności zmniejszenia zatrudnienia. Między innymi wypowiedzenie otrzymał również Jan O. Jednak w przeciwieństwie do innych pracowników, pracodawca nie wypłacił mu odprawy pieniężnej stwierdzając, że przyczyny ekonomiczne były tylko jednym z powodów zwolnienia go, obok niskiej oceny jego przydatności jako pracownika. Jan O. odwołał się do sądu, domagając się wypłacenia odprawy. Pytanie: czy roszczenie o wypłatę odprawy jest zasadne.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W podanym stanie faktycznym trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyż rozstrzygnięcie sądu będzie zależało od postępowania dowodowego.

Z postawionego pytania nie wynika jaki rodzaj umowy wiązał strony. Zakładając, że była to umowa bezterminowa, wówczas istotne znaczenie posiada to, jaką przyczynę wypowiedzenia podał pracodawca w złożonym oświadczeniu woli na okoliczność rozwiązania umowy o pracę.

Jeśli podał trudności ekonomiczne, to moim zdaniem, będzie zobowiązany do zapłacenia odprawy. Wynika to stąd, że treścią swojego oświadczenia woli skutecznie wprowadził pracownika w błąd. Otrzymując bowiem wypowiedzenie z powodu trudności ekonomicznych pracownik mógł przypuszczać, ze odprawa jest należna i dlatego nie kwestionował tego wypowiedzenia, na co, jak wiadomo ma tylko 7 dni po otrzymaniu wypowiedzenia. W konsekwencji, pracodawca swoim wadliwym postępowanie „zamknął” możliwość skutecznego zwalczania wypowiedzenia.

Jeśli w wypowiedzeniu pracodawca podał jako przyczynę zwolnienia niewłaściwe wywiązywanie się pracownika z obowiązków, to fakt iż istniały równocześnie rzeczywiste przyczyny ekonomiczne zmuszające go do ograniczenia zatrudnienia, moim zdaniem, nie ma znaczenia.

Pracownik miał możliwość odwołać się do sądu od tego wypowiedzenia i udowodnić, że jest ono wadliwe. W tym wariancie nie doszło do naruszenia prawa do sądu, toteż ewentualne prawo do odprawy mogłoby zostać przyznane pracownikowi wówczas, gdyby sąd uznał, że zarzuty pod adresem pracownika są nieuzasadnione i w rzeczywistości powodem zwolnienia były przyczyny nie dotyczące pracownika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Odprawa dla nauczyciela dyplomowanego

Zostałam zwolniona z pracy w szkole. Wczoraj otrzymałam odprawę 6-miesięczną, gdyż zatrudniona byłam przez mianowanie, ale byłam nauczycielem...

 

Zwolnienie z pracy po urlopie macierzyńskim

Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Powiadomiono mnie, że jak tylko wrócę do pracy otrzymam wypowiedzenie z powodu redukcji etatów. W firmie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »