Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pracownica tymczasowa a ciąża

Autor: Łukasz Obrał

Jestem zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej i mam umowę o pracę na cały etat, ale przedłużaną co miesiąc. Co się stanie, gdy zajdę w ciążę? Czy umowa zostanie mi przedłużona do dnia porodu? Czy potem należy mi się zasiłek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponieważ jest Pani zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej, to w Pani przypadku będzie miała zastosowanie ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę tymczasową są słabiej chronieni niż pozostali pracownicy. Dotyczy to również pracownic tymczasowych w ciąży.

Po zajściu w ciążę Pani umowa nie ulegnie przedłużeniu do dnia porodu. Wynika to wprost z art. 13 ust. 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, który wskazuje, że do umowy o pracę zawartej z pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 177 § 3 Kodeksu pracy, zgodnie z którym umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Jeżeli więc przed upływem terminu, na jaki zawarto umowę o pracę tymczasową, zajdzie Pani w ciążę, to Pani umowa o pracę nie ulegnie przedłużeniu do czasu porodu. Umowa ulegnie rozwiązaniu w terminie wskazanym w umowie.

Jako pracownik tymczasowy podlega Pani ubezpieczeniom społecznym. W związku z tym może Pani nabyć prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Prawo do zasiłku nabywa Pani po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jako że podlega Pani obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu.

Zasiłek macierzyński będzie Pani przysługiwał, jeżeli urodzi Pani dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli więc w chwili urodzenia dziecka nie będzie Pani podlegała ubezpieczeniom społecznym (jeżeli nie będzie Pani zatrudniona), nie nabędzie Pani prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info