Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia i ogłosił upadłość

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-12-06

Byłem zatrudniony na umowę o pracę na czas określony do 31 lipca. Pracodawca nie wypłacił mi wynagrodzenia za czerwiec i lipiec, a początkiem sierpnia ogłosił upadłość. Czy w takiej sytuacji mogę pozwać pracodawcę według właściwości sądu wykonywania mojej pracy, czy muszę się zgłosić jako wierzyciel do postępowania upadłościowego? Jak mam odzyskać należne mi pieniądze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że w momencie, gdy sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości pracownicy (i byli pracownicy) stają się wierzycielami i mogą dochodzić swoich roszczeń z masy upadłościowej.

Procedura upadłościowa ma na celu doprowadzenie do zlikwidowania majątku oraz wykonania zobowiązań upadłego. Co do zasady pracownicy nie muszą – tak jak inni wierzyciele – zgłaszać oficjalnie swoich należności ze stosunku pracy do masy upadłościowej, jednak Pan jest byłym pracownikiem, więc może Pan zostać potraktowany tak, jak pozostali wierzyciele. Powinien się więc Pan upewnić, że Pana wierzytelność została uwzględniona na liście wierzytelności.

W przypadku niewypłacalności pracodawcy pracownik ma także inną możliwość dochodzenia swoich roszczeń z powodu upadłości pracodawcy – może mianowicie dochodzić ich z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, którego dysponentem jest marszałek województwa, w którym znajduje się siedziba upadłego pracodawcy.

Wypłata świadczeń może nastąpić w takim wypadku na podstawie wniosku samego pracownika (byłego pracownika). Wniosek taki należy złożyć marszałkowi województwa, nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od terminów przewidzianych do złożenia wykazu niezaspokojonych roszczeń.

Tak czy inaczej, jeśli nie chce Pan korzystać z Funduszu – musi się Pan zgłosić jako wierzyciel do postępowania (chyba że został Pan tam już zgłoszony przez likwidatora).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne