Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w sobotę – dzień wolny czy dodatkowe wynagrodzenie?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-12-08

Pracuję od poniedziałku do piątku na pełny etat, czyli po 8 godzin. Przychodzę w sobotę na nadgodziny na 8 godzin. Czy pracodawca może nie wypłacić mi nic za tę sobotę, a tylko udzielić innego dnia wolnego od pracy?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca w pierwszej kolejności powinien udzielić dnia wolnego. Wynika tak z art. 1513 K.p. – zgodnie z nim pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym dla niego, wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi w terminie z nim uzgodnionym do końca okresu rozliczeniowego.

Powyższe oznacza, że za pracę w sobotę, która dla pracownika miała być według grafiku dniem wolnym od pracy, pracownik ma prawo otrzymać inny dzień wolny. Powinien on być udzielony do końca okresu rozliczeniowego, a dopiero, gdy nie jest to możliwe, pracownik zamiast dnia wolnego może otrzymać wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych.

Kiedy nie jest możliwe udzielenie dnia wolnego? Wtedy, gdy praca w dniu wolnym była wykonywana w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego lub w ostatnim dniu roboczym tego okresu, lub gdy udzielenie dnia wolnego było niemożliwe ze względu na nieobecność pracownika w pracy do końca okresu rozliczeniowego. Zdarza się także, że pracownik i pracodawca nie dojdą do porozumienia co do terminu, w którym pracownik mógłby z takiego dnia wolnego skorzystać – również wtedy pracodawca nie jest zobligowany do udzielenia dnia wolnego.

Co istotne, za pracę w dniu wolnym z racji 5-dniowego tygodnia pracy należy oddać pracownikowi cały dzień wolny, a nie czas wolny. Przykładowo, gdy pracownik pracuje od poniedziałku do piątku i w sobotę, w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy, stawi się do pracy na 6 godzin, to za pracę w swoją wolną sobotę powinien otrzymać cały inny dzień wolny, pomimo że nie pracował 8 godzin, tylko mniej.

Należy też zwrócić uwagę na to, że dzień wolny udzielony w zamian za pracę w dniu wolnym z racji 5-dniowego tygodnia pracy rekompensuje tylko pracę, która nie przekracza dobowej normy czasu pracy, czyli 8 godzin. Wynika tak z wyroku Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2008 r. (I PK 196/07), w który SN orzekł, iż praca w sobotę stanowiącą dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy (art. 129 § 1 K.p.), świadczona w godzinach nadliczbowych, uprawnia do dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia (art. 1511 § 1 pkt 2 K.p.).

Zgodnie z powyższym orzeczeniem SN pierwszych 8 godzin pracy w sobotę stanowiącą dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy stanowić będzie przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy. W takiej sytuacji pracodawca, który z wcześniej przywołanych powodów nie może udzielić pracownikowi dnia wolnego, powinien wypłacić pracownikowi dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości zgodnej z art. 1511 § 2 K.p. Za godziny te należy się więc wynagrodzenie i 100-procentowy dodatek. Za pozostałe godziny (czyli ponad 8 godzin) pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie i dodatek w wysokości 50% lub czas wolny, ustalony zgodnie z art. 1512 § 1 lub § 2 K.p.

Przypominam też, iż zgodnie z art. 281 K.p. nieudzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynikającym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy jest, co do zasady, wykroczeniem zagrożonym karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Jak obliczyć stawkę za godziny nadliczbowe?

Moja pensja składa się z zasadniczego wynagrodzenia i dodatku produkcyjnego zależnego od ilości przepracowanych dni oraz premii indywidualnej (określanej przez...

 

Czy pracodawca może wymusić na pracowniku rezygnację z nadgodzin?

Czy pracodawca może wymusić na mnie rezygnację z nadgodzin? Pracuję na statku od poniedziałku do piątku – także nocami. „Na własną...

 

Należności od pracodawcy za wiele nadgodzin

Od wielu lat mój zakład pracy nie wypłaca mi należności za nadgodziny. Pracę ponadwymiarową mam udokumentowaną. Część kwoty dostałem w ramach...

 

Nadgodziny średniotygodniowe

Pracownik pracujący w równoważnym systemie czasu pracy miał w jednym tygodniu przekroczenie 40-tu godzin (wynikające z harmonogramu)....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »