Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy urlop macierzyński można łączyć z pracą?

• Autor: Dorota Kriger

Żona pracuje w pewnej firmie, a w innej dorabia na część etatu (to telepraca). Czy jeśli pójdzie na urlop macierzyński lub zwolnienie chorobowe i nie będzie pracowała w pierwszej firmie, to może dorabiać w tej drugiej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Czy urlop macierzyński można łączyć z pracą?

Czy w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego kobieta może świadczyć pracę dla innego pracodawcy?

Nie jest dozwolona żadna praca w trakcie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Nie ma znaczenia, że żona pracuje w formie telepracy. Wynika tak z art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej*: „ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia”. Oprócz utraty zasiłku pracownikowi, który pracuje w okresie zwolnienia od pracy z tytułu niezdolności do pracy, może grozić zwolnienie z pracy w trybie art. 52 § 1 Kodeksu pracy w związku z nieprawidłowym, bo niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystywaniem zwolnienia lekarskiego.

W przypadku zasiłku macierzyńskiego – zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej „zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko”. Prawo do zasiłku jest ściśle powiązane z faktem urodzenia dziecka i z prawem do urlopu z tego tytułu, przysługującego pracownicom. Pracownica, która urodziła dziecko w trakcie trwania stosunku pracy, ma prawo do urlopu macierzyńskiego na zasadach, określonych w Kodeksie pracy. Urlop macierzyński rozpoczyna się z dniem porodu i trwa przez okres wymieniony w art. 180 § 1 Kodeksu pracy.

Łączenie wykonywania pracy z urlopem

Uprawnienia tego matka dziecka może zrzec się najwcześniej po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, pod warunkiem że niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik–ojciec wychowujący dziecko (art. 180 § 5 Kodeksu pracy). Jeśli żona w dniu porodu będzie zatrudniona w obu firmach – w obu w tym dniu rozpocznie urlop macierzyński. Nie będzie mogła więc zadecydować, że urlop wykorzystuje w jednej z firm, a w drugiej pracuje. Urlop macierzyński ma bowiem związek z ochroną zdrowia matki i dziecka i ma umożliwić matce odzyskanie sił po porodzie. Urlop taki ma także na celu zapewnienie opieki nad dzieckiem w pierwszych dniach jego życia, więc wykonywanie w tym czasie pracy byłoby niezgodne z przeznaczeniem takiego urlopu. Dopiero w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego możliwe będzie łączenie wykonywania pracy z urlopem (art. 1821 § 4 Kodeksu pracy).

*ustawa zasiłkowa – ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z dnia 10 maja 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info