Kategoria: Urlop
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca podczas urlopu wychowawczego

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-03-17

Obecnie przebywam na płatnym urlopie wychowawczym, który mi się kończy w maju tego roku. Chciałabym wcześniej iść do innej pracy, tylko nie wiem, czy mogę ją podjąć podczas bycia na urlopie. Jeśli tak, to czy muszę u swojego pracodawcy to zgłosić i rozwiązać umowę?

»Wybrane opinie klientów

Przepisy prawa pracy nie zabraniają w sposób jednoznaczny podejmowania innego zatrudnienia w trakcie trwającego urlopu wychowawczego. Mówi o tym art. 1862 § 1: „W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem”.

Szczególną uwagę należy zwrócić na stwierdzenie: „jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem”. Wynika to z charakteru urlopu wychowawczego, który udzielany jest w związku z koniecznością sprawowania przez rodzica bądź opiekuna osobistej opieki nad dzieckiem.

Obecnie także przepisy regulujące zasady przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego nie ograniczają możliwości dorabiania w czasie urlopu, co oznacza, że nie każdy pracujący dodatkowo na urlopie wychowawczym rodzic straci prawo do dodatku.

O podjęciu innej lub dodatkowej pracy należy poinformować obecnego pracodawcę oraz – jeśli otrzymuje Pani dodatek – także instytucję wypłacającą świadczenia (MOPS lub GOPS) w celu ustalenia, czy dodatkowy dochód nie spowoduje przekroczenia kryterium dochodowego. Pracodawcę należy poinformować szczególnie ze względu na obecny tytuł ubezpieczenia, który zmieni się w momencie podjęcia przez Panią dodatkowej pracy.

Jeśli nowa praca ma być tylko do czasu zakończenia urlopu wychowawczego – nie jest konieczne rozwiązanie umowy o pracę, ale jeśli zamierza Pani trwale zmienić pracę – wówczas należy przedłożyć pracodawcy wypowiedzenie, z uwzględnieniem terminów, jakie Panią obowiązują, lub zaproponować porozumienie stron, na które jednak pracodawca nie musi wyrazić zgody.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień wolny, skoro byłam na urlopie macierzyńskim?

Drugi wniosek o urlop wychowawczy – ile wychowawczego jeszcze mi zostało?

Chcę przedłużyć urlop wychowawczy. Syn urodził się 7.09.2008 r., a mój pierwszy wniosek o urlop dotyczył okresu od 15.04.2009 r. do 30.04.2011 r. Chciałabym zacząć pracę, gdy syn pójdzie do przedszkola. Kiedy więc złożyć drugi wniosek o wychowawczy? Czy jeszcze mogę go złożyć? Ile wychowawczego jeszcze mi zostało?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z kolei twierdzi, że tylko pracodawca może udzielić urlopu.

Obniżony wymiar czasu pracy albo urlop wychowawczy

Jestem zatrudniona na czas nieokreślony w firmie zatrudniającej powyżej 20 pracowników. Kończy mi się roczny urlop macierzyński i zastanawiam się, czy skorzystać z urlopu wychowawczego, czy pracować w obniżonym wymiarze czasu pracy. Proszę o informacje: do kiedy należy złożyć wniosek o urlop wychowawczy (albo o obniżenie wymiaru), czy wychowawczy będzie płatny? Czy pracodawca może mnie zwolnić w czasie korzystała z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy? Jak to się ma do likwidacji stanowiska pracy? Co z 30 dniami zaległego urlopu – czy pracodawca jest zobowiązany zapłacić mi za ten urlop?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »