Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca na etacie a własna firma i umowa o zakazie konkurencji

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-10-25

Prowadzę warsztat samochodowy i dostałem atrakcyjną ofertę pracy, również w warsztacie samochodowym. Czy mogę zatrudnić się w tej firmie, nie zamykając swojej? Pracowałbym tam 8 godzin, a po godzinach dorabiałbym sobie w swojej. Ile by wynosiła składka ZUS?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Może Pan prowadzić swoją firmę i jednocześnie świadczyć pracę u innego przedsiębiorcy, ale jest jedna przeszkoda. Otóż pracodawca, z którym zamierza Pan zawrzeć umowę o pracę, może poprosić Pana o podpisanie umowy o zakazie konkurencji. Pracodawca ma do tego prawo zgodnie z art. 1011 § 1 K.p. Przepis ten mówi, iż w zakresie określonym w odrębnej umowie pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Prowadzenie własnego warsztatu samochodowego wobec pracy w innym warsztacie może być potraktowane jako działanie konkurencyjne i może być niekorzystne dla pracodawcy.

Co do składek ZUS, to praca w wymiarze 8 godzin dziennie oznacza, że będzie Pan pracował na cały etat i otrzymywał wynagrodzenie co najmniej w kwocie minimalnego wynagrodzenia (w 2010 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 1317 zł, a kwota minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy – 1053,60 zł). Istotne jest bowiem, czy podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa, równa czy wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Gdyby podstawa była niższa – obowiązek odprowadzania składek na ZUS z tytułu prowadzonej działalności nadal by Pana dotyczył.

Obecnie podlega Pan obowiązkowo: ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) i ubezpieczeniu wypadkowemu (art. 12 ust. 1 ustawy). Może Pan też dobrowolnie opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Po podjęciu dodatkowego zatrudnienia z wynagrodzeniem nie niższym od minimalnej płacy będzie Pan podlegał ubezpieczeniom emerytalnym rentowym i wypadkowym z tytułu prowadzenia tej działalności dobrowolnie (art. 9 ustawy), nie będzie zaś Pan mógł przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Nadal jednak będzie dotyczył Pana obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, Pana pracodawca będzie zaś musiał odprowadzać za Pana pełne składki na ZUS (włącznie ze składką chorobową).

Zgodnie z powyższym od momentu zawarcia umowy o pracę nie będzie Pan musiał płacić składek na ubezpieczenia społeczne w związku z prowadzoną działalnością, nadal jednak będzie Pan musiał opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umowa po okresie próbnym

Mam miesięczną umowę na okres próbny, która kończy się 10.07.2012. Na jaki maksymalnie okres powinna być zawarta ze mną kolejna umowa?

 

Świadczenie pracy bez umowy

Dnia 13 września wygasła moja pierwsza umowa o pracę na czas określony. Do dziś nie otrzymałam następnej umowy. Aktualnie nasza firma zmienia siedzibę....

 

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Pracuję w dwóch miejscach, w jednym na etat, w drugim na umowę-zlecenie . Jakiś czas temu musiałem iść na zwolnienie...

Zakaz konkurencji w prawie pracy

Jak interpretować zapis w umowie o zakazie konkurencji „nie będzie podejmował jakichkolwiek działań zmierzających do zatrudnienia na podstawie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »