Kategoria: Zawarcie umowy

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Praca na etacie a własna firma i umowa o zakazie konkurencji

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-10-25

Prowadzę warsztat samochodowy i dostałem atrakcyjną ofertę pracy, również w warsztacie samochodowym. Czy mogę zatrudnić się w tej firmie, nie zamykając swojej? Pracowałbym tam 8 godzin, a po godzinach dorabiałbym sobie w swojej. Ile by wynosiła składka ZUS?
Dorota Kriger

Może Pan prowadzić swoją firmę i jednocześnie świadczyć pracę u innego przedsiębiorcy, ale jest jedna przeszkoda. Otóż pracodawca, z którym zamierza Pan zawrzeć umowę o pracę, może poprosić Pana o podpisanie umowy o zakazie konkurencji. Pracodawca ma do tego prawo zgodnie z art. 1011 § 1 K.p. Przepis ten mówi, iż w zakresie określonym w odrębnej umowie pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Prowadzenie własnego warsztatu samochodowego wobec pracy w innym warsztacie może być potraktowane jako działanie konkurencyjne i może być niekorzystne dla pracodawcy.

Co do składek ZUS, to praca w wymiarze 8 godzin dziennie oznacza, że będzie Pan pracował na cały etat i otrzymywał wynagrodzenie co najmniej w kwocie minimalnego wynagrodzenia (w 2010 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 1317 zł, a kwota minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy – 1053,60 zł). Istotne jest bowiem, czy podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa, równa czy wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Gdyby podstawa była niższa – obowiązek odprowadzania składek na ZUS z tytułu prowadzonej działalności nadal by Pana dotyczył.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Obecnie podlega Pan obowiązkowo: ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) i ubezpieczeniu wypadkowemu (art. 12 ust. 1 ustawy). Może Pan też dobrowolnie opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Po podjęciu dodatkowego zatrudnienia z wynagrodzeniem nie niższym od minimalnej płacy będzie Pan podlegał ubezpieczeniom emerytalnym rentowym i wypadkowym z tytułu prowadzenia tej działalności dobrowolnie (art. 9 ustawy), nie będzie zaś Pan mógł przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Nadal jednak będzie dotyczył Pana obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, Pana pracodawca będzie zaś musiał odprowadzać za Pana pełne składki na ZUS (włącznie ze składką chorobową).

Zgodnie z powyższym od momentu zawarcia umowy o pracę nie będzie Pan musiał płacić składek na ubezpieczenia społeczne w związku z prowadzoną działalnością, nadal jednak będzie Pan musiał opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Umowa po okresie próbnym

Mam miesięczną umowę na okres próbny, która kończy się 10.07.2012. Na jaki maksymalnie okres powinna być zawarta ze mną kolejna umowa?

Świadczenie pracy bez umowy

Dnia 13 września wygasła moja pierwsza umowa o pracę na czas określony. Do dziś nie otrzymałam następnej umowy. Aktualnie nasza firma zmienia siedzibę. Pracodawca chce, abym przyszła do pracy w sobotę w związku z przeprowadzką. Jednak pracodawca nie chce zapłacić nadgodzin ani udzielić dnia wolnego w zamian za pracę w sobotę. Jak mam postąpić?

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Pracuję w dwóch miejscach, w jednym na etat, w drugim na umowę-zlecenie. Jakiś czas temu musiałem iść na zwolnienie lekarskie. O niemożności przyjścia do pracy poinformowałem zleceniodawcę kilka godzin przed faktem. Zostałem poproszony o przyniesienie zwolnienia, bo inaczej zostanie na mnie nałożona kara pieniężna. Czy to zgodne z prawem, skoro zrezygnowałem ze składek dobrowolnych od tej umowy?

Świadczenie podobnych usług w ramach działalności i na umowę-zlecenie

Prowadzę działalność gospodarczą – indywidualna praktyka lekarska. Zostałam również zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia w tym samym zakresie przez klinikę. Czy wolno mi było tak postąpić, czy też nie powinnam zatrudniać się na podstawie umowy-zlecenia, a jedynie wystawić rachunek z działalności gospodarczej?

Zakaz konkurencji w prawie pracy

Jak interpretować zapis w umowie o zakazie konkurencji „nie będzie podejmował jakichkolwiek działań zmierzających do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, na własny lub cudzy rachunek, w tym nie będzie zawierał umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, ani innych kontraktów o podobnym charakterze z klientami lub kontrahentami Zleceniodawcy, pośrednio czy bezpośrednio”. Czy zapis dotyczy zarówno byłych, jak i obecnych klientów i współpracowników? Czy jeśli podpiszę umowę o świadczenie usług z innym przedsiębiorcą, który współpracuje z byłym już kontrahentem firmy, to będzie to równoznaczne ze złamaniem postanowień zakazu konkurencji?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »