Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praca na etacie i umowa o zakazie konkurencji a własna firma

Autor: Dorota Kriger

Prowadzę warsztat samochodowy i dostałem atrakcyjną ofertę pracy, również w warsztacie samochodowym. Czy mogę zatrudnić się w tej firmie, nie zamykając swojej? Pracowałbym tam 8 godzin, a po godzinach dorabiałbym sobie w swojej. Ile by wynosiła składka ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Praca na etacie i umowa o zakazie konkurencji a własna firma

Podpisanie umowy o zakazie konkurencji

Może Pan prowadzić swoją firmę i jednocześnie świadczyć pracę u innego przedsiębiorcy, ale jest jedna przeszkoda. Otóż pracodawca, z którym zamierza Pan zawrzeć umowę o pracę, może poprosić Pana o podpisanie umowy o zakazie konkurencji. Pracodawca ma do tego prawo zgodnie z art. 1011 § 1 K.p. Przepis ten mówi, iż w zakresie określonym w odrębnej umowie pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Prowadzenie własnego warsztatu samochodowego wobec pracy w innym warsztacie może być potraktowane jako działanie konkurencyjne i może być niekorzystne dla pracodawcy.

Praca na etacie i własna działalność gospodarcza a składki ZUS

Co do składek ZUS, to praca w wymiarze 8 godzin dziennie oznacza, że będzie Pan pracował na cały etat i otrzymywał wynagrodzenie co najmniej w kwocie minimalnego wynagrodzenia (w 2010 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 1317 zł, a kwota minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy – 1053,60 zł). Istotne jest bowiem, czy podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa, równa czy wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Gdyby podstawa była niższa – obowiązek odprowadzania składek na ZUS z tytułu prowadzonej działalności nadal by Pana dotyczył.

Obecnie podlega Pan obowiązkowo: ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) i ubezpieczeniu wypadkowemu (art. 12 ust. 1 ustawy). Może Pan też dobrowolnie opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Po podjęciu dodatkowego zatrudnienia z wynagrodzeniem nie niższym od minimalnej płacy będzie Pan podlegał ubezpieczeniom emerytalnym rentowym i wypadkowym z tytułu prowadzenia tej działalności dobrowolnie (art. 9 ustawy), nie będzie zaś Pan mógł przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Nadal jednak będzie dotyczył Pana obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, Pana pracodawca będzie zaś musiał odprowadzać za Pana pełne składki na ZUS (włącznie ze składką chorobową).

Zgodnie z powyższym od momentu zawarcia umowy o pracę nie będzie Pan musiał płacić składek na ubezpieczenia społeczne w związku z prowadzoną działalnością, nadal jednak będzie Pan musiał opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info