Kategoria: Czas pracy

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Praca ciągła a praca wielozmianowa

Autor: • Opublikowane: 2007-04-17

W umowie o pracę mam wpisane że jestem pracownikiem „wielozmianowym". Czy mogę pracować w ruchu ciągłym?
Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany system czasu pracy (art. 146 K.p.). Przy czym. może to być praca na dwie, czy trzy zmiany wypełniające nawet 24 godziny. Natomiast praca w ruchu ciągłym może mieć miejsce tylko w ściśle określonych w art. 138 K.p. przypadkach. Praca w ruchu ciągłym z założenia przebiega bez przerwy i tym zasadniczo różni się od systemu 3 zmianowego obejmującego całą dobę, że dopuszcza się możliwość wydłużenia normy średniotygodniowej do 43 godzin. W przypadku pracy zmianowej, nie może być natomiast przekroczona norma średniotygodniowa w okresie rozliczeniowym czasu pracy, w wymiarze 40 godzin. Reasumując, zarówno przy pracy zmianowej jak i w ruchu ciągłym może być praca wykonywana przez 24 godziny na dobę, z tym, że jedynie w sytuacji wyczerpania przesłanek ruchu ciągłego pracodawca może stosować wydłużoną do 43 godzin normę średniotygodniową czasu pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Czy dopuszczalne jest zatrudnienie przez 6 dni w tygodniu?

Czy mogę pracować na własną prośbę 6 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie (3/4 etatu), pracodawca oczywiście wyraża zgodę? Czy ma w mojej sytuacji zastosowanie art 142 KP? Jeśli chodzi o odpoczynek to zachowane jest 35 godzin.

Zmiana liczby godzin pracy

Pracuję w sklepie, jako kasjerka. Ostatnio z racji niezbyt ruchliwego dnia pani kierownik powiedziała, że pracujemy 5 zamiast 8 godzin. 3 godziny odpracujemy kiedy będzie trzeba. Kiedy zapytałam, czy mogę iść na przerwę śniadaniową, pani kierownik odpowiedziała mi, że nie, bo pracujemy 5, a nie 8 godzin. Czy kierowniczka może tak postępować? Dodam, iż moja współpracowniczka na taką przerwę poszła mimo, iż mnie zabroniono? Czy podlega to nierównemu traktowaniu pracowników?

Podróż służbowa i wyjazd w niedzielę

Zostałem oddelegowany do pracy w Gdańsku. Moje stałe miejsce zamieszkania to Bełchatów. Mój czas pracy trwa od 7 do 15. Czy pracodawca może mnie zmusić do wyjazdu w niedzielę? Mogę wyjechać w poniedziałek o 7 rano z siedziby firmy, nie ponosząc żadnych strat finansowych?

Szkolenia poza godzinami pracy

W moim zakładzie pracy co miesiąc odbywają się krótkie „szkolenia” poza godzinami pracy. Jak powinno się liczyć nadgodziny za takie szkolenia? Jak to wyliczyć, gdy szkolenie trwa np. 15 minut?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »