Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praca nauczyciela w systemie przerywanym

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-09-17

Jestem nauczycielem świetlicy w szkole specjalnej, od kwietnia wracam do pracy po urlopie macierzyńskim, dostałam plan, według którego będę pracować i 2 dni mojej pracy jest w systemie przerywanym, jednego dnia od 7–9, przerwa i 12–17 i następnego dnia od 7–10, przerwa i 14–17. Cy mając malutkie dziecko (15 miesięcy) muszę tak pracować? Czy mam prawo nie zgodzić się na taki plan? Mieszkam daleko od miejsca pracy i nie mam możliwości w tych przerwach jechać do domu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 178 ustawy Kodeks pracy pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

Zakaz zatrudniania pracownika–rodzica bez jego zgody przysługuje bez różnicy pracującej kobiecie lub mężczyźnie, z tym że z uprawnienia może skorzystać tylko jedno z nich. W tym celu pracownik powinien złożyć stosowne oświadczenie do akt osobowych o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnienia (część B).

Zgoda na pracę w takim systemie powinna zostać wyrażona przez pracownika na piśmie.

Tak wiec pracodawca nie może Pani zatrudnić w przerywanym systemie czasu pracy, jeśli ma Pani małe dziecko i nie wyraża Pani zgody na takie zatrudnienie. W tym celu powinna Pani złożyć pracodawcy oświadczenie o korzystaniu z uprawnienia wynikającego z art. 178 § 2 o niewyrażaniu zgody na zatrudnienie w przerywanym systemie czasu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »