Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca nauczyciela w systemie przerywanym

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-09-17

Jestem nauczycielem świetlicy w szkole specjalnej, od kwietnia wracam do pracy po urlopie macierzyńskim, dostałam plan, według którego będę pracować i 2 dni mojej pracy jest w systemie przerywanym, jednego dnia od 7–9, przerwa i 12–17 i następnego dnia od 7–10, przerwa i 14–17. Cy mając malutkie dziecko (15 miesięcy) muszę tak pracować? Czy mam prawo nie zgodzić się na taki plan? Mieszkam daleko od miejsca pracy i nie mam możliwości w tych przerwach jechać do domu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 178 ustawy Kodeks pracy pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

Zakaz zatrudniania pracownika–rodzica bez jego zgody przysługuje bez różnicy pracującej kobiecie lub mężczyźnie, z tym że z uprawnienia może skorzystać tylko jedno z nich. W tym celu pracownik powinien złożyć stosowne oświadczenie do akt osobowych o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnienia (część B).

Zgoda na pracę w takim systemie powinna zostać wyrażona przez pracownika na piśmie.

Tak wiec pracodawca nie może Pani zatrudnić w przerywanym systemie czasu pracy, jeśli ma Pani małe dziecko i nie wyraża Pani zgody na takie zatrudnienie. W tym celu powinna Pani złożyć pracodawcy oświadczenie o korzystaniu z uprawnienia wynikającego z art. 178 § 2 o niewyrażaniu zgody na zatrudnienie w przerywanym systemie czasu pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wolny dzień za 1 maja 2004 r.

Czy za dzień 1 maja 2004 r. - inny dodatkowy dzień wolny musi być wykorzystany w danym okresie rozliczeniowym czy może być przeniesiony na następny np. 11...

Czas pracy na delegacji

Jak powinno rozliczać się czas pracy w miejscu oddalonym od miejsca pracy (siedziby firmy)? Problem wygląda następująco. Pracodawca wysyła mnie do klienta z...

Dzień wolny za pracę w niedzielę

W moim zakładzie normalnie praca w niedziele nie występuje. Jednakże sporadycznie się to zdarza i wówczas pracodawca prawidłowo udziela dnia wolnego w zamian w...

Zmuszanie do pracy w soboty

Pracodawca zmusza mnie do pracy w soboty (wszystkie soboty danego miesiąca) do godziny 18. Jak z takiej sytuacji wybrnąć? Jakich argumentów...

Zastrzeżenie minimalnego wymiaru etatu

Jestem logopedą, stopień awansu to nauczyciel mianowany, zatrudnionym w szkole podstawowej. W umowie mam zapis „zatrudniona na czas...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »