Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozorna likwidacja stanowiska pracy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-03-06

Pracodawca zwolnił mnie w zeszłym miesiącu z powodu likwidacji stanowiska. Umieścił ogłoszenie, że zatrudni osobę na pół etat właśnie na moje stanowisko. Czy to zgodne z prawem? Czy powinnam jakoś zareagować?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 30 § 4 Kodeksu pracy „w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy”.

Powyższe oznacza, że pracodawca nie może bezpodstawnie rozwiązać umowy zawartej na czas nieokreślony, musi za to wskazać przyczynę, która powinna być prawdziwa, konkretna i zrozumiała dla pracownika. Podanie przyczyny pozornej jest równoznaczne z brakiem jej wskazania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13.10.1999 r., sygn. akt I PKN 304/99, OSNAPiUS 2001/ 4/118). W innym wyroku, z dnia 19.01.2000 r. (sygn akt I PKN 481/99, OSNAPiUS 2001/11/373), Sąd Najwyższy stwierdził, że „naruszenie art. 30 § 4 k.p. może polegać na niewskazaniu w ogóle przyczyny rozwiązania umowy o pracę lub na pozornym, niewystarczająco jasnym i konkretnym jej wskazaniu”. Kwestia dostatecznie konkretnego i zrozumiałego dla pracownika wskazania przyczyny jest podlegającą ustaleniu okolicznością faktyczną. Jedną z przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę może być likwidacja stanowiska pracy, na którym zatrudniony jest pracownik. Zgodnie z kolejnym wyrokiem SN: „likwidacja stanowiska pracy w ramach rzeczywistych zmian organizacyjnych, polegających na zmniejszeniu zatrudnienia, uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę” (wyrok SN z dnia 23.05.1997 r., sygn. akt I PKN 176/97, OSNP Nr 9/1998, poz. 263). Jeśli jednak wskazano jako przyczynę wypowiedzenia likwidację stanowiska pracy, a następnie tworzy się kolejne, które w istotnych elementach nie różni się od zlikwidowanego, lub nie likwiduje się wcale stanowiska pracy, a ponadto na tym samym stanowisku zatrudnia się kolejną osobę, to mamy do czynienia z pozorną likwidacją stanowiska pracy. Przykładowo, z pozorną likwidacją stanowiska pracy, która nie uzasadnia wypowiedzenia zmieniającego (art.  42 w związku z art. 45 § 1 Kodeksu pracy), mamy do czynienia wówczas, gdy jest ono wprawdzie likwidowane, ale w jego miejsce jest tworzone inne stanowisko pracy (o innej nazwie), które w istotnych elementach nie różni się od zlikwidowanego (wyrok SN z dnia 04.09.2007 r., sygn. akt I PK 92/07, OSNP Nr 19-20/2008, poz. 286).

W powyższej sytuacji należy uznać, że pracodawca celowo wprowadził pracownika w błąd, w związku z czym wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony było nieuzasadnione. Pracownik ma prawo w takim przypadku wystąpić z pozwem do sądu pracy (art. 45 § 1 Kodeksu pracy) i domagać się, aby sąd pracy orzekł albo o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Sąd pracy może jednak nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu (art. 45 § 2 Kodeksu pracy).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu zdrowotnego

Jestem nauczycielem akademickim. Jestem obecnie na urlopie zdrowotnym , który trwa do końca maja (miałam zamiar przedłużyć go o kolejne...

 

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Odprawa pieniężna w przypadku indywidualnego zwolnienia

Wręczono mi wypowiedzenie ze względu na redukcję etatu. Mój pracodawca zatrudnia 4 pracowników. Czy w takiej sytuacji należy mi się odprawa?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »