Powrót do pracy po zwolnieniu

• Autor: Łukasz Obrał

Pracodawca zwolnił mnie po upływie 3 miesięcy zasiłku rehabilitacyjnego. Najprawdopodobniej otrzymam kolejny zasiłek na 1–2 miesiące. Czy jeżeli po tym okresie zgłoszę pracodawcy chęć powrotu do pracy, to może mnie nie przyjąć? Na jakich warunkach powinienem zostać zatrudniony?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nastąpiło zapewne na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 podpunkt b Kodeksu pracy, stosownie do którego pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Według art. 53 § 5 K.p. pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w § 1 i 2, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia byłego pracownika, który zgłosi swój powrót w miarę możliwości. Termin „w miarę możliwości” oznacza, że pracodawca powinien zatrudnić byłego pracownika, jeżeli dysponuje wolnymi miejscami pracy, odpowiednimi do kwalifikacjami pracownika. Ponowne zatrudnienie wiąże się z zawarciem nowej umowy o pracę. Nie musi to być praca na poprzednich (takich samych) warunkach. Jednakże gdy zakład pracy dysponuje większą liczbą wolnych miejsc pracy, powinien zatrudnić pracownika na stanowisku odpowiadającym posiadanym przez niego kwalifikacjom, skoro z art. 10 § 3 i 94 pkt 2 K.p. wynika tendencja do odpowiedniego wykorzystywania kwalifikacji pracownika (uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 września 1976 r., sygn. akt: I PZP 48/76).

Należy pamiętać, że dopóki trwa przyczyna rozwiązania umowy (niezdolność do pracy), nie powstaje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Obrał

Mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2004 r. zatrudniony w jednostce pomocy społecznej na stanowisku podinspektora prawnika. Zajmuje się udzielaniem porad w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, pracy, karnego, zabezpieczeń społecznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »