Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót do pracy a dodatkowy urlop macierzyński

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-01-04

Po urlopie macierzyńskim wróciłam do pracy. Minął miesiąc a ja chciałabym wrócić na urlop rodzicielski. Czy mam takie prawo?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przepis art. 181 K.p. wprowadza wyjątek od zasady nieprzerwanego korzystania z urlopu macierzyńskiego. Przerwa w korzystaniu z urlopu macierzyńskiego może mieć miejsce, jeżeli dziecko wymaga hospitalizacji. Konieczność zapewnienia dziecku opieki szpitalnej może się pojawić zarówno bezpośrednio po porodzie, jak i w późniejszym czasie. Urlop przerywa się na wniosek pracownicy, ale nie wcześniej niż po wykorzystaniu przez nią 8 tygodni urlopu (przerwa połogowa przeznaczona na regenerację sił po porodzie). Przy składaniu wniosku pracownica powinna powyższe okoliczności udokumentować stosownymi zaświadczeniami. Pracodawca ma obowiązek umożliwić pracownicy przystąpienie do pracy, jak i udzielić ponownie urlopu w terminie przez nią wskazanym w związku z zakończeniem hospitalizacji dziecka. Przepis nie określa terminu uprzedzenia o powrocie do pracy – dopuszczenie do pracy następuje więc niezwłocznie.

Dodatkowy urlop macierzyński w odróżnieniu od urlopu macierzyńskiego (który jest obowiązkowy) ma charakter fakultatywny. Przysługuje zarówno pracownicy, jak i pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, przy czym ojciec dziecka może z niego skorzystać zarówno wówczas, gdy korzystał on z części urlopu macierzyńskiego po rezygnacji z części urlopu przez pracownicę lub w razie jej zgonu, jak i wtedy, gdy z całości urlopu macierzyńskiego korzystała matka dziecka.

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Powinność tę należy jednak ujmować w kategoriach uprawnienia pracownika, a nie bezwzględnego nakazu. Nie należy zatem wykluczać możliwości, aby w drodze uzgodnień pomiędzy pracownikiem a pracodawcą urlop ten mógł być wykorzystany w innym, nieodległym terminie wówczas, gdy jest to uzasadnione rzeczową potrzebą (np. pracownik godzi się z uwagi na istotny interes pracodawcy powrócić do pracy bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w celu wykonania ważnego pilnego zadania, z możliwością skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego po wywiązaniu się z niego).

Korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego można łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Tak jak w przypadku „pełnego” dodatkowego urlopu macierzyńskiego „częściowy” dodatkowy urlop macierzyński powinien być udzielony bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Nie należy jednak wykluczać sytuacji, w której pracownik podejmuje decyzję o chęci skorzystania z „częściowego” dodatkowego urlopu macierzyńskiego już w trakcie biegu dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Z przepisów jasno wynika, że przerwany może być tylko urlop podstawowy (co wynika też z przytoczonych artykułów), ale dodatkowy urlop macierzyński już nie. Jednakże przerwanie urlopu macierzyńskiego może być spowodowane tylko i wyłącznie hospitalizacją (a więc pobytem dziecka w szpitalu), a nie np. pobytem dziecka w sanatorium.

Tak więc, jeśli po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego nie skorzystała Pani z prawa do urlopu dodatkowego i do urlopu rodzicielskiego, to teraz po przerwie nie ma już możliwości, aby na niego powrócić. Przerwany może być – zgodnie z przepisami – jedynie urlop podstawowy macierzyński i tylko w określonych okolicznościach.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zmienne składniki wynagrodzenia a urlop

Od kilku lat pracuję w pewnej firmie. Moje wynagrodzenie to 1500 zł podstawy plus prowizja za sprzedane produkty. W trzecim miesiącu ciąży poszłam na zwolnienie...

Opieka nad rodzicem

Mój tata jest bardzo chory. Często musi robić badania, więc do szpitala wozi go moja siostra. W jego stanie jazda autobusem nie wchodzi w grę. Czy w takiej...

Urlop wychowawczy a umowa o dzieło

Czy podjęcie przez pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym pracy u swojego pracodawcy na podstawie umowy o dzieło niesie jakieś obciążenia, koszty dla...

Praca w nocy a urlop

Pracownik w naszej firmie zaczyna zmianę nocną w niedzielę o godz. 22:00, a kończy w poniedziałek o 06:00 . Na jaki...

Urlop wychowawczy a kolejne dziecko

Od czerwca 2015 roku jestem na urlopie wychowawczym. W tej chwili jestem w 12-tym tygodniu ciąży. Chciałabym w którymś momencie ciąży...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »