Kategoria: Urlop

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót do pracy a dodatkowy urlop macierzyński

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-01-04

Po urlopie macierzyńskim wróciłam do pracy. Minął miesiąc a ja chciałabym wrócić na urlop rodzicielski. Czy mam takie prawo?

»Wybrane opinie klientów

Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przepis art. 181 K.p. wprowadza wyjątek od zasady nieprzerwanego korzystania z urlopu macierzyńskiego. Przerwa w korzystaniu z urlopu macierzyńskiego może mieć miejsce, jeżeli dziecko wymaga hospitalizacji. Konieczność zapewnienia dziecku opieki szpitalnej może się pojawić zarówno bezpośrednio po porodzie, jak i w późniejszym czasie. Urlop przerywa się na wniosek pracownicy, ale nie wcześniej niż po wykorzystaniu przez nią 8 tygodni urlopu (przerwa połogowa przeznaczona na regenerację sił po porodzie). Przy składaniu wniosku pracownica powinna powyższe okoliczności udokumentować stosownymi zaświadczeniami. Pracodawca ma obowiązek umożliwić pracownicy przystąpienie do pracy, jak i udzielić ponownie urlopu w terminie przez nią wskazanym w związku z zakończeniem hospitalizacji dziecka. Przepis nie określa terminu uprzedzenia o powrocie do pracy – dopuszczenie do pracy następuje więc niezwłocznie.

Dodatkowy urlop macierzyński w odróżnieniu od urlopu macierzyńskiego (który jest obowiązkowy) ma charakter fakultatywny. Przysługuje zarówno pracownicy, jak i pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, przy czym ojciec dziecka może z niego skorzystać zarówno wówczas, gdy korzystał on z części urlopu macierzyńskiego po rezygnacji z części urlopu przez pracownicę lub w razie jej zgonu, jak i wtedy, gdy z całości urlopu macierzyńskiego korzystała matka dziecka.

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Powinność tę należy jednak ujmować w kategoriach uprawnienia pracownika, a nie bezwzględnego nakazu. Nie należy zatem wykluczać możliwości, aby w drodze uzgodnień pomiędzy pracownikiem a pracodawcą urlop ten mógł być wykorzystany w innym, nieodległym terminie wówczas, gdy jest to uzasadnione rzeczową potrzebą (np. pracownik godzi się z uwagi na istotny interes pracodawcy powrócić do pracy bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w celu wykonania ważnego pilnego zadania, z możliwością skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego po wywiązaniu się z niego).

Korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego można łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Tak jak w przypadku „pełnego” dodatkowego urlopu macierzyńskiego „częściowy” dodatkowy urlop macierzyński powinien być udzielony bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Nie należy jednak wykluczać sytuacji, w której pracownik podejmuje decyzję o chęci skorzystania z „częściowego” dodatkowego urlopu macierzyńskiego już w trakcie biegu dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Z przepisów jasno wynika, że przerwany może być tylko urlop podstawowy (co wynika też z przytoczonych artykułów), ale dodatkowy urlop macierzyński już nie. Jednakże przerwanie urlopu macierzyńskiego może być spowodowane tylko i wyłącznie hospitalizacją (a więc pobytem dziecka w szpitalu), a nie np. pobytem dziecka w sanatorium.

Tak więc, jeśli po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego nie skorzystała Pani z prawa do urlopu dodatkowego i do urlopu rodzicielskiego, to teraz po przerwie nie ma już możliwości, aby na niego powrócić. Przerwany może być – zgodnie z przepisami – jedynie urlop podstawowy macierzyński i tylko w określonych okolicznościach.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »