Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powiadomienie pracowników warunkiem prawidłowego przejęcia przez nowego pracodawcę

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-06-12

Sprzedaję biuro rachunkowe pewnej spółce z o.o. Zatrudniam pracowników i postanowiliśmy o przejęciu ich przez spółkę na dotychczasowych warunkach. Czy mogę tego dokonać na podstawie art. 23 Kodeksu pracy? Jak prawidłowo dokonać przejęcia pracowników?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat
Bardzo dziękuję za szczegółowa i bardzo kompetentna odpowiedź na moje pytanie na temat urlopu uzupełniającego.
Magdalena
Bardzo dziekuje za szybkie i sprawne przeprowadzenie transackcji i dostarczenie opinii. Komunikacja z Prawnikiem i Biurem Obslugi szybka, sprawna i uprzejma. Funkcja negocjacji ceny za usluge dala mi szanse wynegocjowac obopolnie korzystna cene. Polecam uslugi tej platformy prawnej :-).
Ewa, 60 lat

Zgodnie z art. 23(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) – w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Przedsiębiorstwo może być takim samym przedmiotem obrotu, jak inne rzeczy, prawa – można je kupić, zamienić, odziedziczyć itd. Może więc być ono potraktowane jako towar, ale o pewnym szczególnym charakterze. Na dane przedsiębiorstwo składa się bowiem wiele składników, niekoniecznie majątkowych.

Jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników, posiada status pracodawcy. Przejście przedsiębiorstwa na nowego właściciela powoduje, że zmienia się jedna ze stron stosunku pracy, a stosunek ten nie ulega rozwiązaniu. Z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę będziemy mieli do czynienia nie tylko w przypadku zbycia przedsiębiorstwa – następuje ono w każdym przypadku, gdy w prawa dotychczasowego pracodawcy wstępuje nowy podmiot.

Jeżeli u obu pracodawców (dotychczasowego i nowego) nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca (mogą to zrobić wspólnie lub każdy z osobna) informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Słowem, na podstawie art. 23(1) K.p. może się odbyć przejęcie pracowników przez spółkę. Należy tylko dopełnić formalności przewidzianych przepisami, czyli powiadomić pracowników.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Obowiązek utworzenia rady pracowniczej

Obecnie zatrudniamy 49 pracowników, wkrótce dojdzie 50 pracownik. Czy od tego momentu wystąpi obowiązek powołania rady pracowniczej? A może stan zatrudnienia...

Brak nagrody na kilka miesięcy przed odejściem na emeryturę

Z dniem 08.07.2013 r. mój pracodawca w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym zmienił ZUZP. W części dotyczącej wypłaty nagród jubileuszowych zostały...

Problem z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych

W regulaminach Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych dwóch instytucji zapisano, że osobami mającymi prawo do korzystania z Funduszu są:...

Co z pracownikiem ochrony, gdy pracodawca zatrudni firmę ochroniarską?

Jestem pracownikiem ochrony w pewnej firmie. Zakład pracy nie likwiduje stanowiska pracy, lecz zatrudnia zewnętrzną firmę ochroniarską. Pracownikom...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »