Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Porozumienie stron między pracownikiem a pracodawcą

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-03-07

Przed pójściem na zwolnienie lekarskie napisałem wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron między pracownikiem a pracodawcą. Pracodawca przysłał pismo z propozycją daty rozwiązania umowy. Jak mam na to odpowiedzieć? Czy możemy zawrzeć porozumienie podczas mojego zwolnienia lekarskiego?

»Wybrane opinie klientów

Zgodnie z art. 30 ustawy Kodeks pracy mowa o pracę rozwiązuje się między innymi na mocy porozumienia stron. Porozumienie stron to umowa rozwiązująca stosunek pracy. Może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy. Umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron przez czynności konkludentne (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 1997 r., sygn. akt I PKN 232/97, OSNAPiUS 1998, nr 10, poz. 306, odnoszący się do umowy zawartej na czas określony). Wystąpienie przez pracownika lub pracodawcę z propozycją rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron stanowi ofertę zgodnego rozwiązania stosunku pracy, do której stosuje się odpowiednio art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy (wyrok SN z dnia 4 października 2000 r., sygn. akt I PKN 58/00, OSNAPiUS 2002, nr 9, poz. 211).

Porozumienie powinno określać datę ustania stosunku pracy. Zdaniem SN (wyrok z dnia 20 października 1998 r., sygn. akt I PKN 317/98, OSNAPiUS 1999, nr 22, poz. 721) termin rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron z przyczyn dotyczących pracodawcy może być określony zdarzeniem przyszłym, zwłaszcza gdy zdarzenie to (likwidacja stanowiska pracy) jest przez strony przewidywane po okresie dłuższym niż okres wypowiedzenia przez pracodawcę oraz przy zastrzeżeniu, że termin ten może ulec jedynie przedłużeniu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli w porozumieniu strony nie określiły, choćby w sposób dorozumiany, terminu ustania stosunku pracy, rozwiązuje się on w dacie zawarcia porozumienia (tak wyrok SN z dnia 11 stycznia 2001 r., sygn. akt I PKN 844/00, OSNAPiUS 2002, nr 18, poz. 432). Według wyroku SN z dnia 20 czerwca 2001 r., sygn. akt I PKN 474/00, OSNP 2003, nr 8, poz. 203, nie jest wykluczone rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pod warunkiem zawieszającym.

Wynika stąd, że nie ma przeszkód prawnych do rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron z ustaleniem daty ustania stosunku pracy nawet znacznie później niż data porozumienia (wyrok z dnia 4 listopada 2004 r., sygn. akt I PKN 653/03, OSNP 2005, nr 14, poz. 204). Trafnie przyjął SN, że nie narusza art. 30 § 1 pkt 1 porozumienie, na podstawie którego pracownik wyraża zgodę na przedstawioną przez pracodawcę propozycję rozwiązania umowy w tym trybie w zamian za odszkodowanie.

Zawarcie tego porozumienia zasadniczo nie ma wpływu na sytuację stron w okresie między jego zawarciem a ustaloną datą ustania stosunku pracy. Pracownik nie ma prawa do zwolnienia na poszukiwanie nowej pracy, nie jest także zobowiązany do wykorzystania urlopu.

Wobec powyższego co do zasady Pana choroba nie wpływa na termin rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron. W propozycji takiego zakończenia stosunku pracy powinien Pan był umieścić datę jego zakończenia. Skoro Pan tego nie zrobił – zrobił to pracodawca. Jeśli Pan się z tą datą zgadza, nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowa o prace zakończyła się tego dnia. Po jej zakończeniu będzie Pan nadal mógł przebywać na zwolnieniu lekarskim, z tym że zasiłek chorobowy wypłacać Panu już będzie ZUS.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika, który zawarł umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy) od dnia 08.07.2008 r.? Jest to umowa na 1/2 etatu. Od kiedy zaczyna biec okres wypowiedzenia w razie przedłożenia go pracodawcy w dniu 07.01.2009 r.?

Wypowiedzenie umowy podczas urlopu wychowawczego

Przebywam na urlopie wychowawczym do kwietnia 2011 r. Wiem już, że nie będę wracała do obecnego pracodawcy. Córeczka od września idzie do przedszkola, więc mogę przerwać wychowawczy. Czy jeśli złożę wypowiedzenie, to będzie mi przysługiwał mi 3-miesięczny okres wypowiedzenia? Jestem zatrudniona w firmie od 2005 r. na czas nieokreślony.

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia 14 dni. Jakiego dnia powinnam więc złożyć wypowiedzenie, żeby zachować ciągłość pracy?

Dłuższy okres wypowiedzenia niż okres gwarantowany przez Kodeks pracy – 3 miesiące zamiast 2 tygodni

Mam podpisaną umowę na czas określony (5 lat) i zapisaną klauzulę o wypowiedzeniu (3 miesiące). Na co można się powołać, żeby skorzystać z kodeksowego 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Pracuję w prywatnej firmie. Od ponad roku są problemy z wypłatami. Pracodawca płaci tylko częściowo i na dodatek po terminie. W sumie nie mam wypłaconego wynagrodzenia za pięć miesięcy w tym za ostatni miesiąc. W związku z tą sytuacją postanowiłem rozwiązać umowę o pracę z winy pracodawcy. Czy mogę to zrobić?

Zmiany w firmie tuż po złożeniu wypowiedzenia przez pracownika

Mam pytanie związane z Kodeksem pracy. Złożyłem wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony. Zgodnie z Kodeksem pracy obowiązują mnie 3 miesiące wymówienia. Wypowiedzenie zostało złożone końcem marca 2017 r., 2 dni po złożeniu wypowiedzenia obecny właściciel firmy sprzedał wszystkie spółki należące do jego grupy bez jakiejkolwiek informacji, był to szok dla pracowników. Dnia 28 marca została przesłana oficjalna informacja, że grupa, w której aktualnie jeszcze pracuję, została nabyta przez nową grupę z podpisami nowego zarządu spółki. Czy w takiej sytuacji, jeżeli nie zostałem o tym poinformowany, a sama informacja nastąpiła dzień po nabyciu firmy, w której pracuję, mam możliwość rozwiązania umowy o pracę zgodnie z art. 231 § 4?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »