Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja zakładu - porozumienie stron

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2004-06-17

Jestem pracownikiem Lasów Państwowych. Z dniem 30.06.2004 r. mój zakład ulega likwidacji. Od 01.07.2004 r. mam zapewnioną pracę w nadleśnictwie (również Lasy Państwowe). Do wyboru mam dwie formy rozwiązania umowy o pracę: za wypowiedzeniem i na zasadzie porozumienia stron. (Nie dotyczy art. 23 [1]). 1. Czy porozumienie stron dotyczy obecnego zakładu oraz zakładu w którym podejmę pracę, czyli czy nadleśnictwo będzie zobowiązane przyjąć mnie do pracy również na zasadzie porozumienia stron a jeśli tak to co na tym zyskam jako pracownik? (Czy Kodeks pracy jeszcze przewiduje zatrudnianie na zasadzie porozumienia stron?) 2. Czy przechodząc do pracy na zasadzie porozumienia stron otrzymam również (jak za wypowiedzeniem) 3 miesięczną odprawę oraz 2 miesięczne odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie umowy na zasadzie porozumienia stron powinno wyraźnie (na piśmie) przewidywać przyczynę rozwiązania stosunku pracy.

W przypadku porozumienia stron, brak jest podstaw do wypłacenia odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia, ponieważ ta forma rozwiązania umowy nie ma miejsca.

Porozumienie stron rozwiązujące stosunek pracy u danego pracodawcy nie daje żadnej gwarancji skutecznego podjęcia pracy u innego pracodawcy. Taką gwarancję daje natomiast tzw. porozumienie między zakładami pracy i pracownikiem (umowa trójstronna). Nie jest to jednak forma rozwiązania umowy, lecz sposób przejścia pracownika z jednego do drugiego zakładu pracy. W zakresie należnej odprawy z tytułu zwolnienia z pracy nie ma różnic.

W konsekwencji, korzystniejszą formą ustania stosunku pracy jest dla pracownika w tych warunkach wypowiedzenie umowy przez dotychczasowego pracodawcę. Z przyszłym pracodawcą można natomiast usiłować zawrzeć tzw. umowę przedwstępną albo nawet umowę o pracę właściwą, jeśli już na pewno wiadomo, kiedy dotychczasowy stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »