Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział urlopu

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-06-21

Wiem, że przynajmniej jedna część urlopu powinna wynosić 14 dni. Chciałbym jednak, żeby mój urlop został podzielony na mniejsze części. Czy będzie taka możliwość?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 152 § 1 Kodeksu pracy (K.p.) pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Co do zasady więc urlop wypoczynkowy powinien być nieprzerwany i trwać cały przysługujący pracownikowi w ciągu roku wymiar. K.p. przewiduje też sytuacje szczególne, w których urlop pracowniczy może być np. podzielony na części, ulec przerwaniu lub nie rozpocząć się.

Jednakże w sytuacji, w której pracownikowi przysługuje w ciągu roku wymiar urlopu pozwalający na takie podzielenie urlopu, aby jedna z jego części wynosiła co najmniej 14 dni, pracodawca nie ma podstaw do tego, aby nie udzielić pracownikowi tylu dni wypoczynku jednorazowo, gdyż nakazuje to art. 162 K.p. Przepis ten mówi, że na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, w takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Powyższe oznacza, że to po stronie pracownika jest uprawnienie dotyczące decyzji o podziale jego urlopu wypoczynkowego, ale jednocześnie K.p. nakazuje temu pracownikowi realizację podstawowego celu urlopu wypoczynkowego, jakim jest wypoczynek i regeneracja sił, dlatego wskazuje, iż jedna z części urlopu nie może być krótsza niż 14 dni kalendarzowych.

Przykładowo więc pracownik, który ma umowę obejmującą cały rok kalendarzowy, nie może przedstawić swojemu pracodawcy wniosku dotyczącego podziału urlopu wypoczynkowego w sposób niezgodny z art. 162 K.p.

Inaczej będzie w przypadku pracownika, który u pracodawcy jest zatrudniony przez część roku, np. przez 3 miesiące – w takiej sytuacji nie będzie możliwa realizacja warunku postawionego w art. 162 K.p., gdyż pracownik taki u tego pracodawcy ma zbyt niski wymiar przysługującego mu urlopu. Pracownikowi, który został zatrudniony na 3 miesiące, przysługuje bowiem 1/4 rocznego wymiaru – 20 lub 26 dni – czyli 5 lub odpowiednio 7 dni po zaokrągleniu do pełnych dni (art. 154 § 1, art. 1551 § 1, art. 1553 § 1 K.p.).

Pracodawca nie powinien wyrazić zgody na taki podział urlopu, w którym jedna część wypoczynku nie będzie trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, gdyż może zostać ukarany grzywną, zgodnie z art. 282 § 1 pkt 2 K.p., który mówi, że kto wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Praca w nocy a urlop

Pracownik w naszej firmie zaczyna zmianę nocną w niedzielę o godz. 22:00, a kończy w poniedziałek o 06:00 . Na jaki...

 

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

 

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego

Jestem w drugiej ciąży. Pracuję na umowę i przysługuje mi zasiłek macierzyński. Chciałabym jednak dobrowolnie z niego zrezygnować, by móc...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »