Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podróż służbowa i wyjazd w niedzielę

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-11-19

Zostałem oddelegowany do pracy w Gdańsku. Moje stałe miejsce zamieszkania to Bełchatów. Mój czas pracy trwa od 7 do 15. Czy pracodawca może mnie zmusić do wyjazdu w niedzielę? Mogę wyjechać w poniedziałek o 7 rano z siedziby firmy, nie ponosząc żadnych strat finansowych?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czas wyjazdu powinien być określony w poleceniu służbowym (w przypadku podróży służbowej) lub w porozumieniu zawartym pomiędzy pracodawcą i pracownikiem (w przypadku oddelegowania na dłuższy czas).

Jeśli pracę w nowym miejscu jej wykonywania powinien Pan rozpocząć w poniedziałek o godzinie 7 rano, to oznacza, że powinien Pan wyjechać w czasie, który to umożliwi. Pracodawca ma zatem prawo wydać Panu polecenie wyjazdu w niedzielę, jeśli od tego zależy punktualne rozpoczęcie pracy w poniedziałek. Nie będzie Pan miał w takiej sytuacji podstaw do odmowy wykonania takiego polecenia, gdyż zgodnie z art. 100 § 1 K.p.: „Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę”.

Mimo że podróż związana z dojazdem do miejsca oddelegowania wypadnie w niedzielę, nie będzie naruszać przepisów dotyczących odpoczynków tygodniowych, a pracodawca nie będzie zobowiązany do rekompensaty np. czasem wolnym lub odrębnym wynagrodzeniem, pod warunkiem że w czasie tej podróży nie będzie Pan wykonywał pracy.

Należy pamiętać, że zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 23.06.2005 r., sygn. akt: II PK 265/04OSP 005/11/137) czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej (oraz ewentualnego pobytu w tej miejscowości) nie jest pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 K.p.), lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlega wliczeniu do jego normy (nie może być od niej „odliczony”), natomiast w zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy ma w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczupla limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku.

Proponuję zapoznać się z dokumentami, na podstawie których został Pan oddelegowany – w nich powinien Pan znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kto – pracownik czy pracodawca – wybiera dzień wolny za pracę w sobotę?

Czy pracodawca ma prawo ingerować w to, kiedy jaki dzień wybiorę jako dzień wolny za dodatkową pracę w sobotę? Pracodawca mówi np.: „W poniedziałek nie,...

 

Ograniczenie godzin pracy

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie. Obecnie pracuję na cały etat, tj. w szkole macierzystej mam 11/18 etatu i w drugiej szkole 7/18....

 

Pensum dydaktyczne

Od 12 lat pracuję w szkole, dawniej jako nauczycielka W-F. Miałam niestety ciężki wypadek, po którym przekwalifikowałam się na nauczycielkę matematyki...

 

Zwiększenie liczby godzin pracy

Jestem pracownikiem specjalnego ośrodka dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Do tej pory pracowałyśmy 24 godziny tygodniowo,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »