Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podróż służbowa a delegacja

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-02-13

W firmie remontowo-budowlanej nie ma stałego miejsca pracy – zmienia się ono w zależności od zlecenia. Czy wyjazdy na miejsce budowy należy potraktować jako podróż służbową czy jako delegację? Zmiana miejsca pracy następuje mniej więcej co miesiąc.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownik, zawierając umowę o pracę, zobowiązuje się wykonywać pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

Prawidłowo sporządzona umowa o pracę powinna więc wskazywać miejsce świadczenia pracy (art. 29 § 1 Kodeksu pracy). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego jako miejsce pracy należy rozumieć „stały punkt w znaczeniu geograficznym, bądź pewien oznaczony obszar, strefę określoną granicami jednostki administracyjnej podziału kraju lub w inny dostatecznie wyraźny sposób, w którym ma nastąpić świadczenie pracy” (wyrok SN z 1 kwietnia 1985 r. – I PR 19/85, OSPiKA 1986/3/46).

Ponieważ „miejsce wykonywania pracy” to element umowy o pracę, każdorazowa zmiana tego miejsca powinna wiązać się ze zmianą umowy. Należy w takiej sytuacji zastosować wypowiedzenie zmieniające.

Dlatego prawidłowe określenie miejsca wykonywania pracy jest bardzo istotne i powinno wynikać z rodzaju i charakteru wykonywanej pracy. Nieprawidłowością jest np. wskazanie obszaru województwa jako miejsca świadczenia pracy osobie, która ma wykonywać pracę w stałym miejscu (np. biuro), a kierowcy, który porusza się w granicach województwa, zawężenie miejsca pracy do siedziby pracodawcy.

Utożsamienie miejsca pracy z adresem pracodawcy czy z obszarem województwa lub gminy ma wpływ na sposób wykonywania pracy i wynagradzania jej, jeśli praca będzie świadczona poza wskazanym w umowie miejscem.

Jeżeli nie jest możliwe określenie miejsca pracy pracownika, gdyż miejsce to ulega cyklicznym zmianom, wskazane jest w umowie o pracę zaznaczyć kilka obszarów, np. dwóch województw, w których najczęściej jest wykonywana praca, lub wskazać miejsce otrzymywania poleceń służbowych.

Jeśli mimo prawidłowego wyznaczenia miejsca pracy pracownik w związku z realizowanymi obowiązkami będzie musiał wykonywać je poza wskazanym w umowie miejscem, będziemy mieć wtedy do czynienia z podróżą służbową. Zgodnie z art. 775 § 1 Kodeksu pracy należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową przysługują pracownikowi, który wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy.

Warto wiedzieć, że przeniesienie służbowe pracownika do innej miejscowości na dłuższy okres czasu wiąże się z tym, że będzie ona miejscowością czasowego pobytu pracownika i wówczas wyjazd nie będzie traktowany jako wyjazd służbowy (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 11 października 2005 r. – I PK 67/05, OSNP 2006/17-18/268).

Odpowiadając na Pani pytanie: należy w umowie tak określić miejsce wykonywania pracy, aby uniknąć częstego zmieniania umowy.

Warto przeanalizować mapę i wskazać, w których miejscowościach lub województwach najczęściej Państwa przedsiębiorstwo realizuje prace remontowo-budowlane, a do umowy pracownika dołączyć wykaz tych miejsc. Załącznik ten, będący integralną częścią umowy, pomoże rozwiązać problem, czy wyjazd pracownika jest podróżą służbową, czy też świadczeniem pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam...

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »