Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podpisanie wypowiedzenia przed informacją o ciąży

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-07-03

Dostałam wypowiedzenie w pracy z powodu likwidacji stanowiska po 3 latach pracy – miałam umowę na czas nieokreślony, dlatego przysługuje mi miesięczne wypowiedzenie i 2-miesięczna odprawa. Pod wpływem szoku i namowy kadry podpisałam ją za porozumieniem stron, natomiast tydzień później dowiedziałam się, że jestem w 5 tygodniu ciąży. Czy w takim wypadku pracodawca pomimo porozumienia nie możne ze mną rozwiązać umowy, ponieważ podczas jej podpisywania nie wiedziałam o tym i będę miała zapewnione świadczenia? Co powinnam zrobić i co wtedy powinien zrobić pracodawca, skoro stanowisko zostało zlikwidowane? Co z odprawą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Zgodnie z art. 30 ustawy Kodeks pracy „umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron,

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

4) z upływem czasu, na który była zawarta,

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

Jak rozwiązać umowę za porozumieniem stron?

Porozumienie stron to umowa rozwiązująca stosunek pracy. Może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy.

Porozumienie powinno określać datę ustania stosunku pracy. Porozumienie stron jest dwustronną czynnością, w której pracodawca i pracownik składają oświadczenie woli o ustaniu stosunku prawnego w postaci umowy o pracę. Jeśli zatem jedna ze stron wystąpi z propozycją takiego rozwiązania umowy, to w chwili, gdy druga strona zaakceptuje taką propozycję, dochodzi do zawarcia porozumienia, rozwiązującego stosunek pracy. 

Wycofanie się pracownika z decyzji o rozwiązaniu umowy

Zdarza się jednak, iż pracownik, który wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o pracę, zmienił zdanie i chciałby swoje oświadczenie cofnąć. Aby ustalić, czy pracownik ma prawo cofnąć swoją zgodę, należy odwołać się do przepisu art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego. Stosownie do powołanego przepisu odwołanie oświadczenia woli jest skuteczne, jeśli doszło do adresata jednocześnie z tym oświadczeniem bądź wcześniej.

Powyższe oznacza, iż oświadczenie pracownika, który już po zawarciu porozumienia z pracodawcą o rozwiązaniu umowy o pracę wycofuje się z podjętej decyzji, nie jest dla pracodawcy wiążące, a umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu. W związku z powyższym pracownik powinien niejako dwa razy zastanowić się nad tym, czy przystaje na propozycję pracodawcy, czy nie. Może mieć bowiem trudności w wycofaniu się z wyrażonej zgody, a umowa o pracę rozwiąże się.

Jeśli pracownik nie zdążył skutecznie cofnąć swojej zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, pozostaje mu jeszcze możliwość powołania się na wadę swojego oświadczenia woli o zgodzie. Wada ta może wynikać z kilku przyczyn: braku świadomości lub swobody, błędu albo groźby bezprawnej.

Rozwiązanie umowy o pracę a brak wiedzy o ciaży

Jeśli w chwili wyrażania zgody na porozumienie stron była Pani w ciąże, ale o tym nie wiedziała – może Pani wycofać się z tego oświadczenia, powołując się na błąd. W tym celu musi Pani przedstawić pracodawcy pisemne oświadczenie o wycofaniu się z porozumienia stron, uzasadniając to błędem w postaci ciąży, o której Pani nie wiedziała.

Pracodawca jest obowiązany przyjąć to oświadczenie i przywrócić Panią do pracy. Jeśli doszło do likwidacji stanowiska, powinna Pani otrzymać wypowiedzenie zmieniające. Jeśli go Pani nie przyjmie, stosunek pracy się oczywiście rozwiąże. Jeśli je Pani przyjmie, ale wypowiedzenie zmieniające będzie obniżać Pani wynagrodzenie, będzie Pani otrzymywała dodatek wyrównawczy do wysokości poprzedniego wynagrodzenia. Jeśli otrzymała Pani odprawę – musi ją Pani zwrócić, gdyż jest to świadczenie nienależne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Praca na zastępstwo a zasiłek macierzyński

31 sierpnia kończy mi się umowa o pracę na zastępstwo. Czy mogę już teraz wziąć zasiłek macierzyński, czyli jeszcze przed porodem? Czy po rozwiązaniu umowy...

 

Pracownik odmówił przyjęcia zmienionych warunków pracy i oskarża o mobbing

Mam problem z pracownikiem – księgową zatrudnioną na umowę o pracę na czas nieokreślony. Chcę ją zwolnić, ponieważ od niedawna mam program...

 

Likwidacja stanowiska podczas L4 pracownika

Od kilku dni jestem na zwolnieniu lekarskim i akurat dzisiaj dowiedziałam się, że zarząd podjął decyzję o likwidacji mojego stanowiska...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »