Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podjęcie pracy a zmniejszenie wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy

• Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka

W 2009 r. przyznano mi grupę inwalidzką z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz całkowitą niezdolnością do pracy. Od czerwca mam pracę jako dozorca w zakładzie pracy chronionej na cały etat. Zarabiam 1000 zł na miesiąc (z podatkiem i ubezpieczeniem). Czy mogą mi zabrać rentę? Czy jest jakiś próg zarobków, od jakiego możliwe jest zabranie renty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykonywanie działalności przez emeryta lub rencistę

Emeryt lub rencista ma obowiązek powiadomić organ rentowy o wykonywaniu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych oraz o wysokości przewidywanego przychodu.

Są trzy możliwości:

  1. Jeżeli z oświadczenia rencisty o wysokości przychodu, jaki zamierza osiągać, wynika, że przychód ten będzie osiągany w kwocie nieprzekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, oddział ZUS wypłaca świadczenie w pełnej przysługującej wysokości, czyli nic się nie zmienia.
  2. Jeżeli z oświadczenia rencisty o wysokości przychodu, jaki zamierza osiągać, wynika, że jego zamiarem jest osiągnie przychodu przekraczającego 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższego jednak niż 130% tego wynagrodzenia, oddział ZUS wyda decyzję o zmniejszeniu wysokości świadczenia.
  3. Zawieszenie prawa do emerytury lub renty następuje wówczas, gdy świadczeniobiorca przedłoży zawiadomienie o zamiarze osiągania przychodu w wysokości przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zobacz też: Wydłużenie czasu pracy osoby niepełnosprawnej

70% i 130% przeciętne wynagrodzenie

Tak więc po osiągnięciu przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia świadczenie ulega zmniejszeniu, a przekroczenie 130% tej kwoty powoduje jego zawieszenie.

Kwoty stanowiące równowartość 70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia są w każdym kwartale ogłaszane przez prezesa GUS w „Monitorze Polskim”. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2010 r. wyniosło – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 10 sierpnia 2010 r. – 3197,85 zł (M.P. Nr 57, poz. 774), tak więc kwoty stanowiące równowartość 70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia od 1 marca 2010 r. kwoty wynoszą odpowiednio:

  • 70% – 2238,50 zł (renta ulega zmniejszeniu w przypadku osiągnięcia takiego dochodu),
  • 130% – 4157,30 zł (renta ulega zawieszeniu w przypadku osiągnięcia takiego dochodu).

W przypadku osiągnięcia przychodu wyższego niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nieprzekraczającego jednak progu 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia – nie wyższą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń od 1 marca 2010 r. wynoszą w przypadku pobierania:

  • emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy: 488,67 zł,
  • renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 366,53 zł,
  • renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba: 415,39 zł.

Zajęcie adekwatne do stanu zdrowia

Ponadto – zgodnie ze stanowiskiem ZUS – nie istnieje zakaz pracy dla osób, które uzyskały orzeczenie o niezdolności do pracy i rentę z tego tytułu. Ważne jest jednak, aby zajęcie wykonywane przez osobę, która otrzymuje rentę, było adekwatne do stanu zdrowia. Informacja o podjęciu pracy przez osobę niezdolną do jej wykonywania może mieć wpływ na decyzję organu orzekającego w sytuacji, gdy osoba ta ubiega się o przedłużenie okresu niezdolności do pracy.

Osoba pobierająca rentę jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić organ rentowy o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zmniejszenie lub zawieszenie prawa do renty.

Porady udzielono na podstawie informacji ze strony http://www.zus.pl.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info