Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych a składki na ubezpieczenie chorobowe

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-12-22

Od miesiąca byłam ubezpieczona przez urząd pracy w związku ze statusem osoby bezrobotnej. Niedawno rozpoczęłam pracę w nowym miejscu, zatem moje ubezpieczenie chorobowe było „nieprzerwane” (składki płacił najpierw stary pracodawca, później UP, a następnie nowy pracodawca). Czy jeśli po 10 dniach pracy w nowym miejscu pójdę na kilka dni na L4, to mam prawo do wynagrodzenia chorobowego za ten czas?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, pomimo że są obowiązkowo objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (o ile nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych – art. 9 ust. 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), nie podlegają w okresie pobierania zasiłku ubezpieczeniu chorobowemu – ani dobrowolnemu, ani obowiązkowemu.

Wynika tak z art. 11 ww. ustawy o SUS, w której wymieniono osoby objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Wśród wymienionych brak osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy, czyli m.in. osób bezrobotnych pobierających zasiłek.

Treść art. 11:

„1. Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w art.

6 ust. 1 pkt 1, 3 i 12.

2. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte

obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8 i 10”.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512) ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu.

Do okresów tych wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeśli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej).

Prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania przysługuje zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy zasiłkowej:

  1. absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  2. jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
  3. ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
  4. posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Jeśli – zgodnie z powyższym – wystąpiła co najmniej 30-dniowa przerwa między okresami ubezpieczenia chorobowego (tu: okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych) lub nie zachodzi którakolwiek sytuacja opisana w art. 4 ust. 1 pkt 3ustawy zasiłkowej, nie otrzyma Pani świadczenia chorobowego w przypadku wystąpienia choroby w pierwszych 30 dniach nowego zatrudnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Nieprawdziwe informacje w świadectwie pracy – pracodawca nie chce poprawić świadectwa

Wygrałem w sądzie pracy z byłym pracodawcą poprawę świadectwa pracy (wykreślenie nieprawdziwych informacji dotyczących urlopu bezpłatnego). Pomimo nakazu...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Brak powiadomienia urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia

Znajomy był zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku i – nie wiedząc o tym, że nie może – podpisał umowę o dzieło....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »