Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełnienie obowiązków ławnika

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-03-14

Dostałem PIT-11 z tytułu pełnienia obowiązków ławnika. Koszty uzyskania przychodu są wyższe niż przychód. Mam też inne przychody – z tytułu umów-zleceń. Czy w PIT-37 należy wpisać kwotę kosztów w pełnej wysokości ze wspomnianego PIT-11? Wówczas wyjdzie strata.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z dnia 3 kwietnia 2012 r.) „opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku”.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów – wśród nich wymienia się m.in. działalność wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy), do której to działalności zalicza się pracę ławników sądowych. Powyższe wynika z art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, czyli także wypłacane ławnikom rekompensaty.

Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są, stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Określone zaś w art. 22 ust. 9 pkt 5 ww. ustawy koszty uzyskania przychodu (KUP) z działalności wykonywanej osobiście ustalone zostały kwotowo w wysokości kosztów przysługujących z tytułu stosunku służbowego i stosunku pracy, które wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335,00 zł.

Ustawodawca ponadto nałożył na płatnika obowiązek prawidłowego obliczenia i poboru w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych lub postawionych do dyspozycji pracownika. Przy sporządzaniu imiennych informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 płatnik obowiązany jest więc do wykazania kwot kosztów uzyskania przychodów faktycznie uwzględnionych przy poborze zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego.

W zeznaniu rocznym, składanym za dany rok podatkowy, podatnik ma zaś możliwość zastosowania kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, nawet jeśli w efekcie powstanie strata z tytułu działalności wykonywanej osobiście – tak może być w sytuacji, gdy KUP są wyższe niż przychody z danego źródła. Stratę taką podatnik ma możliwość rozliczyć w kolejnych 5 latach (art. 9 ust. 3 ww. ustawy). Jednakże, jeśli podatnik w ciągu roku podatkowego uzyskiwał inne przychody podlegające opodatkowaniu, powinien rozliczyć wszystkie te przychody łącznie; w efekcie strata z tytułu działalności wykonywanej osobiście jako ławnik pomniejszy pozostałe przychody (tu z tytułu umów-zleceń) oraz wpłynie na ostateczną wartość podatku dochodowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Ubezpieczenie wypadkowe przy umowie-zleceniu

Pracuję w firmie X na podstawie umowy o pracę. W czasie mojego urlopu pracowałam dla firmy Y na podstawie umowy-zlecenia. Podczas wykonywania tej drugiej pracy...

 

Odbycie szkolenia podczas zasiłku chorobowego w czasie ciąży

Jestem zatrudniona na czas określony w pewnej firmie do końca tego roku. Jestem w 6. Miesiącu ciąży i przebywam na zwolnieniu lekarskim....

 

Cofnięcie skierowania do nauczania religii w szkole

W sierpniu biskup odwołał misję nauczycielce religii zatrudnionej na podstawie mianowania. Czy dyrektor szkoły może ją zwolnić z pracy w sierpniu?...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »