Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełnienie nocnych dyżurów przez lekarkę, która ma roczne dziecko

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2014-06-25

Jestem lekarką i pracuję w szpitalu. Cały zespół tworzy spółkę partnerską, podpisujemy umowę z dyrekcją szpitala. Mam 10-miesięczne dziecko i niedługo wracam do pracy. Koledzy chcą mnie zmusić do pełnienia 24-godzinnych dyżurów – także w godzinach nocnych. Czy mają do tego prawo? Czy mogę bronić się przepisami dotyczącymi rodzica dziecka poniżej 4. roku życia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółka partnerska to ciągle nowy twór na polskim rynku, stąd wzbudza jeszcze wiele wątpliwości. Niemniej aspekt poruszony przez Panią wydaje się być w miarę czytelny.

Prawne uregulowanie spółki partnerskiej zawierają art. 86–101 Kodeksu spółek handlowych.

Spółką partnerską jest spółka osobowa utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu (lub więcej niż jednego wolnego zawodu) pod własną firmą. Właściwość ta stanowi o szczególnej specyfice spółki partnerskiej. Służy ona wyłącznie do wykonywania wolnych zawodów, a krąg osób, które mogą zostać wspólnikami, jest ograniczony.

W sferze prawa podatkowego spółka partnerska pozostaje podatnikiem VAT, ale podatek dochodowy rozliczają samodzielnie wspólnicy. W sferze podatku dochodowego wspólników spółki partnerskiej traktuje się identycznie jak wspólników spółki cywilnej. Oznacza to, że generalnie każdy z nich rozlicza się samodzielnie.

Specyfika spółki partnerskiej wiąże się też z ograniczoną odpowiedzialnością wspólników, co oznacza, że wspólnik odpowiada niemal wyłącznie za błędy swoje oraz popełnione przez zatrudnionych przez siebie pracowników.

Umowa spółki zasadniczo powinna zawierać podstawowe postanowienia wskazane w Kodeksie spółkę handlowych takie, jak np. określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki, przedmiot działalności spółki czy firmę i siedzibę spółki.

Możliwe jest określenie także innych kwestii. Kodeks reguluje tylko podstawowe zagadnienia, natomiast wszelkie inne ustalenia należą do wspólników – i mogą one (ale nie muszą) znaleźć się w umowie spółki. To oznacza, że pewne kwestie regulowane Kodeksem pracy, wspólnicy mogliby przenieść również do umowy.


Zgodnie z Pani informacją domyślam się, że konieczność pełnienia 24-godzinnych dyżurów wynika z ustaleń znajdujących oparcie w umowie spółki, a Pani koledzy nie przewidzieli wyjątków, nawet gdy jeden z partnerów jest „świeżo upieczoną matką” pragnącą skorzystać z przywilejów określonych Kodeksem pracy, a w szczególności przepisu art. 178 stanowiącym o pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej kobiet w ciąży lub opiekującej się dzieckiem do lat 4.

 

Przypomnę tylko w tym miejscu, że Kodeks pracy stanowi zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia oraz pracodawców.

Zgodnie bowiem z jego artykułem 1 „kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców”.

Jeżeli zatem nie wiąże Pani ze spółką umowa o pracę, to nie może Pani jako partner w spółce partnerskiej (nie jej pracownik) wywodzić swoich ewentualnych przywilejów czy obowiązków z Kodeksu pracy, ponieważ nie ma on zastosowania ani w stosunkach wewnętrznych partnerów spółki, ani na linii spółka–szpital (z racji zawartego kontraktu cywilnoprawnego).

Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą ma Pani prawo do urlopu macierzyńskiego. Natomiast jako przedsiębiorca ponosi Pani skutki niedotrzymywania umów. Jako partner w spółce partnerskiej zawarła Pani umowę ze szpitalem (kontrakt) i musi jej Pani dotrzymać, a jeśli nie wywiąże się Pani ze swoich zobowiązań, szpital ma prawo odstąpić od umowy, a koledzy ze spółki.

Nie pozostaje Pani zatem nic innego jak próba porozumienia się z kolegami ze spółki co do czasowego uwolnienia Pani z konieczności pełnienia nocnych czy 24-godzinnych dyżurów. Kodeks pracy, niestety, nie może Pani tu pomóc. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

System równoważnego czasu pracy

Podpisaliśmy z pewną osobą umowę o pracę (pełny etat) i porozumienie o zastosowaniu indywidualnego czasu pracy w systemie równoważnym. Okres rozliczeniowy...

 

Rozliczenie ryczałtu za używanie samochodu osobowego do celów prywatnych

Pracuję w firmie na umowę o pracę. Otrzymuję miesięczny ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Czy za dni,...

 

Pensum dydaktyczne

Od 12 lat pracuję w szkole, dawniej jako nauczycielka W-F. Miałam niestety ciężki wypadek, po którym przekwalifikowałam się na nauczycielkę matematyki...

 

Czy mogę zamieniać się z kolegami z pracy na dyżury?

Pracuję w systemie zmianowym po 12 godzin. Grafik jest ustalany z góry na miesiąc. Czy mogę zamieniać się z kolegami z pracy na dyżury...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »