Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oskarżenia dyrektora o niezdolność do wykonywania zawodu - jak się bronić?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-10-21

Jestem na urlopie dla podratowania zdrowia. Po urlopie muszę odbyć badania u lekarza medycyny pracy wskazanego przez pracodawcę. Jestem w konflikcie z dyrektorem i z powodu tego konfliktu poszłam na urlop. Ponieważ mój pracodawca odgraża się mi niezdolnością do zawodu nauczyciela z powodu domniemanej przez niego mojej choroby psychicznej, obawiam się skierowań do psychiatry i podstawionego lekarza. Mieszkam w małym mieście, gdzie wszyscy się znają. Jak mam się bronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Oskarżenia dyrektora o niezdolność do wykonywania zawodu - jak się bronić?

Zgodnie z art. 73 ust. 6 ustawy Kodeks pracy „dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku”.

Obowiązek przeprowadzenia badań kontrolnych opiera się o dyspozycję wynikającą z art. 229 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym „w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Badania przeprowadzane są w trybie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy”.

Skierowanie na badanie zgodnie z przepisami powinno zawierać:

  • określenie rodzaju badania,
  • stanowisko pracy, na którym osoba jest lub ma być zatrudniona,
  • informację na temat czynników uciążliwych lub szkodliwych występujących przy wykonywaniu pracy.

Dyrektor nie może Pani wysłać na badanie kontrolne do lekarza psychiatry, bowiem badania kontrolne przeprowadza lekarz medycyny pracy. W skierowaniu na to badanie nie ma miejsca na wskazanie, jakie badania powinien dodatkowo wykonać nauczyciel, a badanie psychiatryczne nie jest niezbędne do stwierdzenia jego przydatności do pracy na stanowisku nauczyciela.

Jeśli dyrektor naruszy te przepisy, Pani oczywiście będzie miała prawo odwołać się od orzeczenia lekarza (jeśli będzie niekorzystne). Dodatkowo jeśli dyrektor wyśle Panią na badania psychiatryczne, będzie można uznać to za przejaw mobbingu. Badanie lekarskie wykonuje lekarz medycyny pracy, z którym pracodawca ma podpisaną umowę, wiec dyrektor nie może Pani wyznaczyć dowolnego lekarza. Musi to być lekarz, który przeprowadza badania kontrolne pozostałych pracowników.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »