Kategoria: Urlop

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Orzeczenie o niepełnosprawności a dodatkowy urlop wychowawczy

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-02-23

Mam dziecko niepełnosprawne i chcę skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego. Jednak zauważyłam, że orzeczenie o niepełnosprawności jest wystawione tylko na ojca dziecka, to znaczy on jest wnioskodawcą. Zastanawiam się, czy nie jest to jakaś przeszkoda dla pracodawcy w udzieleniu urlopu właśnie mnie – matce dziecka. Proszę o odpowiedź!

»Wybrane opinie klientów

Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat

Stosownie do treści art. 186 § 2 Kodeksu pracy pracownik mający 6-miesięczny okres zatrudnienia – bez względu na to czy korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie – może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Szczegóły dotyczące złożenia wniosku o udzielenie urlopu określa rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego. I tak, zgodnie z ustępem 5 tego przepisu do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 2 Kodeksu pracy, dodatkowo dołącza się orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, ale z kolei zgodnie z ustępem 2 do wniosku o udzielenie urlopu dołącza się też pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

Co do wystawionego na ojca orzeczenia: zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności orzeczenie o niepełnosprawności zawiera:

 1. oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;
 2. datę wydania orzeczenia;
 3. datę złożenia wniosku;
 4. podstawę prawną wydania orzeczenia;
 5. imię i nazwisko dziecka, (nie rodzica!) datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu oraz numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
 6. numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka;
 7. ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności;
 8. symbol przyczyny niepełnosprawności;
 9. datę lub okres powstania niepełnosprawności;
 10. okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność;
 11. wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, określone przez skład orzekający;
 12. uzasadnienie;
 13. pouczenie o przysługującym odwołaniu;
 14. podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.

Zespół orzekający, jak wynika z Pani wyjaśnienia, oznaczył jedynie w orzeczeniu osobę wnioskodawcy, tj. Pani męża, co nie powinno Pani niepokoić. Zgodnie z § 6. 1. „wniosek o wydanie orzeczenia zawiera imię i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka lub osoby zainteresowanej” i organ określając wniosek wskazał dane ojca dziecka jako przedstawiciela ustawowego.

Proszę się tylko upewnić, czy orzeczenie zawiera wszystkie 14 elementów, jeżeli wszystko jest w nim zawarte, nie powinna Pani mieć żadnych problemów, bo jego treść nie będzie pozostawiała złudzeń, że orzeczenie dotyczy Pani dziecka.

Już tylko na marginesie wyjaśnię, że zgodnie z art. 221 § 2 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, stąd zapewne Pani pracodawca dysponuje tymi danymi i nie będzie miał wątpliwości, iż orzeczenie dotyczy Pani dziecka, zawsze personalia rodziców będą też wynikać z treści aktu urodzenia Pani dziecka.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »