Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opóźniona wypłata pensji

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-09-22

Mam problem z opóźnioną wypłatą pensji. Pracodawca według umowy o pracę ma przelać pieniądze do 10 każdego miesiąca, ale ostatnio tego nie zrobił. Dowiedziałem się, że przyczyną braku wpłaty w terminie było zajęcie przez komornika konta bankowego i prawdopodobnie wynagrodzenia będą wypłacone maksymalnie do średniej krajowej. Jakie konsekwencje mogę z tego tytułu wyciągnąć? Po jakim czasie taki fakt będzie traktowany jako ciężkie wykroczenie i będę mógł złożyć wypowiedzenie bez okresu wypowiedzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia naraża pracodawcę na odpowiedzialność. Zasady tej odpowiedzialności regulują przepisy K.p. oraz innych ustaw. Pracodawca, który opóźnia się z wypłacaniem pracownikom wynagrodzeń, musi liczyć się z określonymi konsekwencjami.

Jeżeli pracodawca często narusza ten obowiązek, pracownik może to potraktować jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. Pracownik ma prawo w takiej sytuacji rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o pracę. Jednocześnie podkreślić należy, że nie ma przy tym znaczenia, czy pracodawca nie wypłaca wynagrodzeń, bo nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia.

W sytuacji, gdy konto pracodawcy zostało zajęte przez komornika wypłata wynagrodzeń odbywać się może tylko po spełnieniu określonych warunków przez pracodawcę i do określonej wysokości. Wypłaty wynagrodzeń z zajętego rachunku bankowego mogą być dokonywane do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Aby skorzystać z powyższej możliwości wypłat z zajętego rachunku bankowego pracodawca musi złożyć komornikowi odpis listy płac lub inny wiarygodny dowód.

Podsumowując – jednorazowe opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia nie uzasadnia jeszcze rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Jeśli jednak w wyniku zajęcia komorniczego pracodawca będzie wypłacał tylko część wynagrodzenia – wówczas – gdy sytuacja powtórzy się w kolejnym miesiącu – będzie Pan mógł skorzystać z tego sposobu na zakończenie stosunku pracy, a o niewypłaconą część wynagrodzenia i o odszkodowanie będzie Panu przysługiwało roszczenie do sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Skarga do PIP

W jaki sposób mogę wyegzekwować od pracodawcy wypłaty zaległych wynagrodzeń?

 

Cofnięcie dodatku motywacyjnego mimo umorzenia postępowania

Jestem wychowawcą w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Przed dwoma laty zostałem zawieszony w czynnościach (uchybienie godności zawodu nauczyciela)...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »