Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Okres wypowiedzenia – jak obliczyć?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-02-20

Jaki przysługuje okres wypowiedzenia, w sytuacji kiedy pracownik jest zatrudniony w tej samej firmie od ponad 4 lat, ale na podstawie różnych umów. Były to umowy o pracę, ale pierwsza na okres 6 miesięcy, potem na okres 2 lat i ostatnia na czas nieokreślony. Jaki obowiązuje okres wypowiedzenia?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na długość okresu wypowiedzenia wpływ ma rodzaj zawartej umowy oraz długość zatrudnienia u danego pracodawcy.

W przypadku umów terminowych wiążąca jest data wskazana w umowie i okres, na jaki zawarto umowę.

W przypadku zaś umów bezterminowych, czyli zawartych na czas nieokreślony, na długość okresu wypowiedzenia wpływ ma całkowity staż u danego pracodawcy.

Wynosi on odpowiednio (art. 36 § 1 Kodeksu pracy):

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Określenie „zatrudniony” oznacza sumę wszystkich okresów wykonywania pracy u tego pracodawcy na podstawie stosunku pracy. Bez znaczenia są jakiekolwiek przerwy pomiędzy umowami z tym pracodawcą oraz rodzaje wcześniejszych umów (umowa na czas próbny, umowy na czas określony).

Należy także pamiętać, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, wlicza się zatrudnienie (art. 36 § 11 Kodeksu pracy):

  • u poprzedniego pracodawcy, jeżeli pracownik został przekazany do obecnego pracodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy,
  • u poprzedniego pracodawcy, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

W związku z powyższym w celu ustalenia, jaki obowiązuje Pana okres wypowiedzenia, powinien Pan zsumować wszystkie umowy, jakie wiązały Pana z tym pracodawcą. Jeśli łączny staż, zgodnie z Pana obliczeniami, przekracza 4 lata, to obowiązuje Pana najdłuższy okres wypowiedzenia wskazany w Kodeksie pracy, czyli 3 miesiące.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rozwiązanie umowy na okres próbny

Rozwiązanie umowy na okres próbny

Podpisałam umowę o pracę na okres próbny, który wynosi trzy miesiące. Przepracowałam tydzień i chciałabym zrezygnować, ponieważ otrzymałam inną...

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia...

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Kara pieniężna za zaginione ubranie służbowe

Pracowałem jako ochroniarz, dostałem mundur jako ubranie służbowe. Pewnego dnia zostawiłem w samochodzie służbowym buty robocze i kurtkę, które niestety...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »