Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Okres ochronny po macierzyńskim a wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

• Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka

Żona chce wziąć teraz (po macierzyńskim, L4 i wykorzystaniu części urlopu) urlop wychowawczy na pół roku. Czy po powrocie żony z wychowawczego i obniżeniu jej wymiaru czasu pracy firma nadal nie będzie mogła zwolnić żony przez rok? Z jakim wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o obniżenie czasu pracy? Czy jeśli jednak żona nie pójdzie na wychowawczy, to fakt, że żona była na L4 i na urlopie, nie wpłynie na utratę prawa do „ochronki” przy obniżonym czasie pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uprawnienie do obniżenia wymiaru czasu pracy przysługuje pracownikowi przez okres, w którym mógłby on korzystać z urlopu wychowawczego. Proszę pamiętać, że wraz z obniżeniem wymiaru czasu pracy zmniejsza się również dotychczasowe wynagrodzenie pracownika oraz wymiar jego urlopu wypoczynkowego.

Żona powinna złożyć wniosek odpowiednio wcześniej, by pracodawca mógł dokonać zmian organizacyjnych. Można w tym przypadku zastosować poprzez analogię regulację prawną zawartą w § 1 rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2291 ) – § 1 rozporządzenia nakazuje złożenie wniosku o urlop wychowawczy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem.

We wniosku powinna się znaleźć informacja o tym, że żona jest uprawniona do urlopu wychowawczego i wnioskuje obniżenie dotychczasowego etatu. Żona powinna określić datę rozpoczęcia i zakończenia korzystania z obniżenia wymiaru czasu pracy. Powinna też podać, że z niniejszego uprawnienia nie korzysta Pan, jako drugi rodzic będący pracownikiem. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz Pana oświadczenie o tym, że w ww. okresie nie korzysta Pan z niniejszego uprawnienia.

Pracodawca nie może negatywnie rozpatrzyć wniosku żony. Musi przychylić się do jej prośby. W okresie trwania obniżonego wymiaru czasu pracy żona może złożyć ponownie wniosek o dalsze jego obniżenie.

Od momentu złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy aż do powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy żona będzie chroniona przed rozwiązaniem stosunku pracy. Ochronę niniejszą zapewnia ustawodawca w art. 1868 K.p. Ochrona ma miejsce nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Z podanego tutaj przepisu wynika, że pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę tylko w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Co istotne, pracownik w okresie świadczenia pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy może powrócić do niepłatnego urlopu wychowawczego, o ile jeszcze ma do niego uprawnienie.

Jak pisałam, uprawnienie do obniżenia wymiaru czasu pracy przysługuje pracownikowi przez okres, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

Wykorzystanie urlopu wychowawczego po urlopie macierzyńskim nie ma wpływu na powyższe uprawnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info