Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Okres wypowiedzenia pracownika oświaty

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-04-22

Pracownik był zatrudniony w oświacie jako nienauczyciel z art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty na umowę o pracę na czas określony od 01.09.2015 do 31.08.2016 i kolejna umowa od 01.09.2016 do 23.06.2017 r. (za zgodą kuratora). Pracownik ten złożył wypowiedzenie umowy o pracę z dniem 23.12.2016 r. za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Czy ten okres jest prawidłowy? Proszę podać datę rozwiązania stosunku pracy i jaką mam wpisać podstawę prawną dotyczącą rozwiązania stosunku pracy w świadectwie pracy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od 22 lutego 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące wypowiadania umów na czas określony. Stare przepisy – w kwestii wypowiedzenia – stosowało się jedynie do umów, które trwały już w czasie wejścia w życie nowelizacji i które nie przewidywały w ogóle wypowiedzenia. Natomiast umowa, o której mowa w pytaniu, została zawarta 1 września 2016 r., czyli już po wejściu w życie nowelizacji. Stosować więc do niej należy nowe przepisy.

Zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks pracy „okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata”.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 stycznia 2003 r. (sygn. akt III PZP 20/02) stwierdził, że przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (a teraz i na czas określony) uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy.

Dlatego tez obowiązującym okresem wypowiedzenia pracownika jest jeden miesiąc. Skoro pracownik złożył wypowiedzenie 23 grudnia, to wypowiedzenie upłynie w dniu 31 stycznia 2017 r. Jeśli chodzi o podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy, to jest to art. 30 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »