Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ograniczenie godzin pracy przed informacją o ciąży

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-04-01

Miesiąc temu podpisałam aneks do umowy, w którym ograniczono mi etat od 1 września (jestem nauczycielem). Okazało się później, że jestem w ciąży, od lipca przebywam na zwolnieniu lekarskim. Jakie wynagrodzenie będę otrzymywać podczas zwolnienia chorobowego – za pełen etat czy za jego część (zgodnie z nową umową)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku zmiany podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, czyli wysokości wynagrodzenia, możemy mieć do czynienia z kilkoma przypadkami: gdy niezdolność do pracy i zmiana etatu nastąpiły w tym samym miesiąc, gdy zmieniono etat a niezdolność do pracy powstała w kolejnym miesiącu lub tak jak w Pani przypadku – zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w trakcie trwania zasiłku chorobowego.

W Pani przypadku podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Wynagrodzenie to przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w którego trakcie powstała niezdolność do pracy.

W przypadku zmiany wymiaru czasu pracy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, ale tylko w sytuacji, gdy zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach przyjętych do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.

Pani otrzyma zasiłek z ostatnich 12 miesięcy bez uwzględniania zmiany wymiaru czasu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »