Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ograniczenie godzin pracy

• Autor: Marta Handzlik

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie. Obecnie pracuję na cały etat, tj. w szkole macierzystej mam 11/18 etatu i w drugiej szkole 7/18. Otrzymałam pismo o ograniczeniu godzin pracy: 10/18 etatu w pierwszej i 5/18 w drugiej szkole i jestem proszona o wyrażenie zgody na obniżenie etatu do 10/18. Czy nie powinno być to do 15/18?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela „uzupełnienie etatu jest instytucją stosowaną przez organ prowadzący szkołę, który może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć”.

 

Istota tej regulacji polega na tym, że nauczyciel mimo zatrudnienia w jednej szkole realizuje swoje obowiązki nauczycielskie w kilku szkołach (przynajmniej dwóch) w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć. Jest to więc konstrukcja prawna, która z jednej strony umożliwia organowi prowadzącemu lepsze zabezpieczanie potrzeb edukacyjnych na swoim terenie, zaś w przypadku nauczyciela umożliwia uniknięcie ograniczenia godzin pracy.

 

Z treści przepisu wynika, że dysponentem uzupełnienia zatrudnienia jest organ prowadzący. Przepis jednocześnie nie określa procedury uzupełnienia etatu. W szczególności nie jest wskazane, na podstawie jakiego impulsu organ podejmuje decyzję o uzupełnieniu etatu. Tak więc inicjatywa może wystąpić zarówno ze strony dyrektora szkoły zatrudniającej nauczyciela, jak i samego nauczyciela. W związku z tym, że wystąpienie to nie ma charakteru ściśle proceduralnego, pismo skierowane do organu prowadzącego też nie musi spełniać ścisłych wymogów formalnych. Powinno więc zawierać elementy istotne z punktu widzenia ustalenia treści oświadczenia woli. Musi więc zawierać oznaczenie petenta i wniosek o uzupełnienie etatu w trybie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela, w związku z niemożnością utrzymania przez nauczyciela zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. W sytuacji wystąpienia z wnioskiem przez nauczyciela właściwe wydaje się, aby jego wniosek zawierał także oświadczenie dyrektora szkoły, że w związku z przyjętą organizacją pracy szkoły nie ma warunków do zatrudnienia tegoż nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Aby zastosować tę konstrukcję, w macierzystej szkole musi znaleźć się dla nauczyciela co najmniej 1/2 etatu. Pozostaje on cały czas zatrudniony w jednej szkole (szkoła, w której uzupełnia etat, nie nawiązuje z nim odrębnego stosunku pracy; również całość swojego wynagrodzenia pobiera w macierzystej szkole).

 

Wobec powyższego należy przyjąć, że mimo uzupełniania etatu była Pani zatrudniona w szkole pierwszej na cały etat. Teraz, gdy zaproponowano Pani ograniczenie godzin pracy, należy przyjąć, że etat ograniczono Pani do 15/18, gdyż de facto cały czas ma Pani jedną umowę w szkole pierwszej (przynajmniej powinna Pana mieć). Oznacza to, że ograniczenie dotyczy całości, a nie części godzin.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info