Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ograniczenie godzin pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-04-24

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie. Obecnie pracuję na cały etat, tj. w szkole macierzystej mam 11/18 etatu i w drugiej szkole 7/18. Otrzymałam pismo o ograniczeniu godzin pracy: 10/18 etatu w pierwszej i 5/18 w drugiej szkole i jestem proszona o wyrażenie zgody na obniżenie etatu do 10/18. Czy nie powinno być to do 15/18?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela „uzupełnienie etatu jest instytucją stosowaną przez organ prowadzący szkołę, który może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć”.

 

Istota tej regulacji polega na tym, że nauczyciel mimo zatrudnienia w jednej szkole realizuje swoje obowiązki nauczycielskie w kilku szkołach (przynajmniej dwóch) w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć. Jest to więc konstrukcja prawna, która z jednej strony umożliwia organowi prowadzącemu lepsze zabezpieczanie potrzeb edukacyjnych na swoim terenie, zaś w przypadku nauczyciela umożliwia uniknięcie ograniczenia godzin pracy.

 

Z treści przepisu wynika, że dysponentem uzupełnienia zatrudnienia jest organ prowadzący. Przepis jednocześnie nie określa procedury uzupełnienia etatu. W szczególności nie jest wskazane, na podstawie jakiego impulsu organ podejmuje decyzję o uzupełnieniu etatu. Tak więc inicjatywa może wystąpić zarówno ze strony dyrektora szkoły zatrudniającej nauczyciela, jak i samego nauczyciela. W związku z tym, że wystąpienie to nie ma charakteru ściśle proceduralnego, pismo skierowane do organu prowadzącego też nie musi spełniać ścisłych wymogów formalnych. Powinno więc zawierać elementy istotne z punktu widzenia ustalenia treści oświadczenia woli. Musi więc zawierać oznaczenie petenta i wniosek o uzupełnienie etatu w trybie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela, w związku z niemożnością utrzymania przez nauczyciela zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. W sytuacji wystąpienia z wnioskiem przez nauczyciela właściwe wydaje się, aby jego wniosek zawierał także oświadczenie dyrektora szkoły, że w związku z przyjętą organizacją pracy szkoły nie ma warunków do zatrudnienia tegoż nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Aby zastosować tę konstrukcję, w macierzystej szkole musi znaleźć się dla nauczyciela co najmniej 1/2 etatu. Pozostaje on cały czas zatrudniony w jednej szkole (szkoła, w której uzupełnia etat, nie nawiązuje z nim odrębnego stosunku pracy; również całość swojego wynagrodzenia pobiera w macierzystej szkole).

 

Wobec powyższego należy przyjąć, że mimo uzupełniania etatu była Pani zatrudniona w szkole pierwszej na cały etat. Teraz, gdy zaproponowano Pani ograniczenie godzin pracy, należy przyjąć, że etat ograniczono Pani do 15/18, gdyż de facto cały czas ma Pani jedną umowę w szkole pierwszej (przynajmniej powinna Pana mieć). Oznacza to, że ograniczenie dotyczy całości, a nie części godzin.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

System równoważnego czasu pracy

Podpisaliśmy z pewną osobą umowę o pracę (pełny etat) i porozumienie o zastosowaniu indywidualnego czasu pracy w systemie równoważnym. Okres rozliczeniowy...

 

Rozliczenie ryczałtu za używanie samochodu osobowego do celów prywatnych

Pracuję w firmie na umowę o pracę. Otrzymuję miesięczny ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Czy za dni,...

 

Pensum dydaktyczne

Od 12 lat pracuję w szkole, dawniej jako nauczycielka W-F. Miałam niestety ciężki wypadek, po którym przekwalifikowałam się na nauczycielkę matematyki...

 

Pełnienie dyżuru w domu

Posiadam służbową komórkę na którą dostaję SMS-y co 2 godziny przez całą dobę. SMS-y zawierają informacje o postojach maszyn i awariach. Czy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »