Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie zaległego wynagrodzenia za urlop

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-07-09

W 2009 ustał stosunek pracy z moim poprzednim pracodawcą; stosunek pracy trwał od 2003 roku; w trakcie trwania umowy o pracę pracodawca nie wyliczał prawidłowo wynagrodzenia podczas urlopu (moje wynagrodzenie składało się z tzw. podstawy oraz premii regulaminowej). Przed ustaniem stosunku pracy, tj. w 2009 r., zwróciłem się z prośba o wypłatę zaległych świadczeń od początku okresu zatrudnienia, tj. od 2003 roku; w odpowiedzi uzyskałem informacje, że pracodawca wypłaci te zaległe świadczenia, ale jedynie za okres 3 lat z uwagi na okres przedawnienia. Czy istnieje jakiś sposób na odzyskanie tych zaległego wynagrodzenia za urlop za wcześniejsze lata?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety nie mam dla Pana dobrych wiadomości. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Termin przedawnienia (3-letni) dotyczy zarówno roszczeń majątkowych, jak na przykład roszczeń o wynagrodzenie za prace, wypłatę ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, jak i roszczeń niemajątkowych, jak na przykład roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego,czy wydanie świadectwa pracy.

Terminy przedawnienia roszczeń są określone w prawie pracy w sposób wiążący i nie podlegają wydłużeniu lub skróceniu, nawet jeśli obie strony chciałyby je wydłużyć lub skrócić.

Początkiem biegu terminu przedawnienia jest dzień, w który m roszczenie stało się wymagalne. W przypadku wypłaty wynagrodzenia – jest to dzień, w którym wynagrodzenie miało być wypłacone.

Skoro roszczenie o wypłatę wynagrodzenia urlopowego w poprawnej wysokości było przedawnione już w 2009 roku, to teraz tym bardziej nie ma możliwości odzyskania tego wynagrodzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

W jaki sposób pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownika?

Czy pracodawca może obniżyć mi wynagrodzenie? Dostałem wypowiedzenie zmieniające wysokość mojej pensji – do tej pory otrzymywałem 2300 zł, ale od...

Brak wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – czy taki zapis w umowie o pracę jest zgodny z prawem?

Czy pracodawca może w umowie o pracę zamieścić zapis o braku wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy? Umowa jest zawarta na 1/4 etatu.

80% minimalnego wynagrodzenia dla młodego pracownika

W zeszłym roku ukończyłem studia, w międzyczasie pracowałem na umowie o pracę (na zastępstwo) od czerwca do marca na pół etatu. Obecny pracodawca proponuje mi...

Bezprawne zwolnienie w ciąży i brak macierzyńskiego

W połowie 2015 r. zostałam zwolniona dyscyplinarnie. Przebywałam wtedy na zwolnieniu z powodu ciąży. Wniosłam sprawę do sądu i wygrałam. Wyrok...

Obniżenie wynagrodzenia ze względu na ciężką sytuację ekonomiczną

Jak można zgodnie z prawem pracy obniżyć wynagrodzenie zasadnicze pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony, którzy wyrażają na to zgodę?...

Przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z powodu reorganizacji szkoły

Mam pytanie dotyczące terminu rozwiązania umowy o pracę (data złożenia wypowiedzenia) w związku z moim przejściem na nauczycielskie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »