Odwołanie ze stanowiska kierowniczego a wynagrodzenie

• Autor: Adam Dąbrowski

Czy pracodawca ma prawo obniżyć płacę zasadniczą po wygaśnięciu umowy w związku z mianowaniem na stanowisko kierownicze? Wiem, że ma prawo zabrać dodatek funkcyjny, ale czy może obniżyć wynagrodzenie do wysokości tego sprzed mianowania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Za mało danych do udzielenia odpowiedzi.

Zakładając, że stosunek pracy z mianowania ustaje, bo mianowanie było na czas określony, to ewentualny powrót na stanowisko pracy sprzed mianowania nawiązane na podstawie umowy o pracę, zależy od ustaleń pomiędzy stronami stosunku pracy, chyba, że obowiązek taki wynika z konkretnego przepisu ustawy.

Np. art. 45 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, Dz. U.z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm., reguluje relację powołanie a mianowanie.

Art. 45. 1. Przepisów ustawy dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy nie stosuje się do osób powoływanych do pełnienia funkcji organów administracji państwowej oraz na inne stanowiska kierownicze w administracji państwowej, w trybie określonym w przepisach szczególnych.

2. Osobie odwołanej z funkcji lub stanowiska, określonych w ust. 1, która przed powołaniem na tę funkcję lub stanowisko była urzędnikiem państwowym mianowanym, przysługuje prawo do mianowania na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed powołaniem, jeżeli osoba ta spełnia wymogi, o których mowa w art. 3 pkt 4.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »